Rzecznik generalny Trybunału UE: Polska ustawa o SN sprzeczna z prawem

Rzecznik generalny Trybunału UE: Polska ustawa o SN sprzeczna z prawem

Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu orzekł, że Polska naruszyła unijne prawo przyjmując ustawę o Sądzie Najwyższym, odsyłającą część sędziów w stan spoczynku. Wprawdzie Polska wprowadziła już zmiany do przepisów, ale Komisja Europejska nie wycofała skargi, sędziowie byli zmuszeni ją rozpatrzyć. Rzecznicy generalni sugerują sędziom rozwiązania, a ci w większości przypadków się nimi posiłkują. Orzeczenia Wielkiej Izby Trybunału należy się spodziewać za kilka tygodni.

Rzecznik generalny uznał, że ustawa o Sądzie Najwyższym naruszyła zasadę niezawisłości sędziowskiej i nieusuwalności. Te dwie zasady, zdaniem rzecznika, są chronione prawem wspólnotowym, artykułem 19 unijnego traktatu. Podzielił on tym samym argumenty Komisji Europejskiej.

IAR/Beata Płomecka/Bruksela/kjCOMMENTS

WORDPRESS: 0