HomePOLSKA

Rzecznik Episkopatu: Ambony kościelne służą wyłącznie do głoszenia Słowa Bożego

Rzecznik Episkopatu: Ambony kościelne służą wyłącznie do głoszenia Słowa Bożego

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Paweł Rytel-Andrianik podkreśla, że ambona nie może służyć do żadnych innych celów niż głoszenie Słowa Bożego, przekazywanie nadziei i nauczania Kościoła katolickiego. Zaznacza również, że Msze święte, nabożeństwa i liturgie są czasem rzeczywistego spotkania człowieka z Bogiem, budowania wspólnoty, pogłębiania wiary i korzystania z sakramentów.

Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik przypomina również, że biskupi w 2005 roku we wskazaniach KEP do nowego wydania Odnowionego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego zwracali uwagę, że “ambony nie powinno się wykorzystywać do wystąpień (przemówień), które nie są związane z proklamacją Słowa Bożego”.

Rzecznik KEP zaznacza, że katolicy, tak jak inni obywatele, mają prawo do czynnego zaangażowania w politykę dla dobra wspólnego, ale kościoły nie są miejscami, w których mogą być podejmowane działania z tym związane. Przypomina również, że chrześcijanie od ponad dwóch tysięcy lat głoszą prawdę o miłości Boga do każdego człowieka, niezależnie od jego życiowej sytuacji. “Kościół nikogo nie wyklucza ze swej wspólnoty, ale stawia także do realizacji konkretne wymagania, które wskazuje Dekalog, Ewangelia, nauka społeczna Kościoła katolickiego, a potwierdzają je kolejni papieże” – zwraca uwagę ksiądz Paweł Rytel-Andrianik.

Rzecznik Episkopatu podkreśla również, że Kościół nie może angażować się w żadną z kampanii wyborczych, gdyż nie jest to jego rolą. Zaznacza, że jeżeli w jakimś miejscu, w kościele lub budynku parafialnym, pojawia się przypadek agitacji wyborczej, należy uznać to za naganne i niezgodne z misją Kościoła, którą jest głoszenie Ewangelii każdemu człowiekowi, niezależnie od poglądów politycznych. “Świątynie nie są miejscami do uprawiania polityki, ale – jak podkreślał Jezus Chrystus – są domami modlitwy” – dodaje ksiądz Paweł Rytel-Andrianik.

IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/KEP/d dwi/w mt

COMMENTS