HomeKujawsko-Pomorskie

Rządowy Boeing 737 “Marszałek Piłsudski” przeszedł serwis w bydgoskich WZL-ach

Rządowy Boeing 737 “Marszałek Piłsudski” przeszedł serwis w bydgoskich WZL-ach

Rządowy Boeing 737, któremu patronuje Marszałek Józef Piłsudski, wylądował kilka dni temu w Bydgoszczy. W Wojskowych Zakładach Lotniczych samolot ten przechodził rutynowy przegląd techniczny.

Jak podaje portal Zespół Badań i Analiz Militarnych, w dru­giej poło­wie czerwca Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 w Bydgoszczy prze­pro­wa­dziły pierw­sze zle­ce­nie doty­czące ser­wi­so­wa­nia samo­lotu Boeing 737 – 800 nale­żą­cego do Sił Powietrznych i słu­żą­cego do trans­portu waż­nych oso­bi­sto­ści. Samolot przy­le­ciał w poło­wie czerwca na obsługę liniową. Był to Boeing 737NG, który zago­ścił pod dachem han­garu Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A., co wię­cej było to także pierw­sze zle­ce­nie wyko­ny­wane na rzecz 1. Bazy Lotnictwa Transportowego z Warszawy w takim zakre­sie. Rządowemu Boeingowi 737 patronuje Marszałek Józef Piłsudski. “Jesteśmy dumni z faktu, że właśnie w naszym zakładzie ten przepiękny samolot przechodzi obecnie rutynowy przegląd techniczny” – podały kilka dni temu WZL-e.

 

Red. (tik) (aip)COMMENTS