HomePOLSKA

Rząd zakończył posiedzenie w Krakowie

Rząd zakończył posiedzenie w Krakowie

Zakończyło się wyjazdowe posiedzenie rządu w Krakowie. Rada Ministrów zgodnie z planem przyjęła między innym program rozwoju turystyki do 2020 roku, program współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015-2020 oraz projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rząd zapoznał się też z informacjami w sprawie realizacji poprzednich etapów programu wieloletniego pod nazwą “Oświęcimski strategiczny program rządowy” wraz z propozycją kontynuacji programu w latach 2016-2020. Przedstawiono również wyniki prac zespołu przygotowującego wizytę papieża Franciszka w Polsce w 2016 roku oraz organizację Światowych Dni Młodzieży.
Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą “Oświęcimski strategiczny program rządowy. Etap V 2016-2020”. Jest to projekt skierowany do mieszkańców powiatu oświęcimskiego.
Obrady rządu w Krakowie to czwarte wyjazdowe posiedzenie rządu. Wcześniej Ewa Kopacz i jej ministrowie obradowali w Katowicach, Łodzi i Wrocławiu.COMMENTS