HomePOLSKA

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych

Rząd przyjął na dzisiejszym posiedzeniu projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych. Propozycja resortu rolnictwa dotyczy walki z afrykańskim pomorem świń, w tym wzmożonego odstrzału dzików. Wirus ASF to śmiertelna choroba dziesiątkująca stada trzody chlewnej przy granicy polsko-białoruskiej.

Projekt resortu rolnictwa daje dodatkowe uprawnienia powiatowym lekarzom weterynarii. Będą oni mogli nakazywać rolnikom umożliwienie odstrzału sanitarnego dzików na danych obszarach. Aby odstrzał był skuteczny, lekarze będą mogli wnioskować do Polskiego Związku Łowieckiego o wyznaczenie do pomocy dodatkowych myśliwych spoza danego koła. Jeśli to nie pomoże, możliwe będzie wypowiedzenie umowy dzierżawy danego obwodu łowieckiego.

Lekarze weterynarii oraz wojewodowie będą mogli też zakazać na danym terenie hodowli zwierząt uznawanych za wrażliwe, na przykład świń. Dotyczyć ma to sytuacji nadzwyczajnych, przykładowo szybko szerzących się epidemii.
Do tej pory w Polsce stwierdzono 52 ogniska wirusa ASF. Choroba występuje w kraju od 2014 roku. Ostatnie dwa przypadki potwierdzono dzisiaj.

Projekt ustawy ma trafić teraz do Sejmu.

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR) / Michał Fedusio /kry

COMMENTS