Rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego: Postępowania cywilne mają być uproszczone i przyspieszone

Rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego: Postępowania cywilne mają być uproszczone i przyspieszone

Rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. Dzięki niej – jak zapowiada minister sprawiedliwości – postępowania cywilne mają być uproszczone i przyspieszone.

Minister Zbigniew Ziobro mówił, że najważniejsze zmiany dotyczą postępowania przygotowawczego i spraw gospodarczych. Autorzy projektu przyjęli zasadę rozstrzygania spraw cywilnych na pierwszej rozprawie. Jeśli nie będzie to możliwe, będzie wymagane spotkanie sędziego i stron. W sprawach gospodarczych stworzono natomiast szybką ścieżkę rozstrzygania.

Wśród zmian jest też zwolnienie z opłat sądowych osób mniej zamożnych oraz pracowników, którzy dochodzą swoich praw od pracodawców. Ponadto sędzia nie będzie ogłaszał wyroku i postanowienia na posiedzeniu, na które nikt nie przyjdzie, a uzasadnienia wyroku będą musiały być zwięzłe.

Teraz projekt trafi do parlamentu. Większość rozwiązań ustawy ma wejść w życie po 3 miesiącach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

IAR/Turkowska/to/mitro/COMMENTS

WORDPRESS: 0