HomePOLSKA

Rząd przyjął projekt nowelizacji budżetu na rok 2020, w nim gigantyczny deficyt!

Rząd przyjął projekt nowelizacji budżetu na rok 2020, w nim gigantyczny deficyt!

Rząd na dzisiejszym posiedzeniu przyjął projekt nowelizacji budżetu na rok 2020, który zakłada deficyt w wysokości 109,3 mld zł.

Aktualnie obowiązująca ustawa budżetowa zakłada wysokość dochodów i wydatków na tym samym poziomie, czyli brak deficytu, jednak sytuację makroekonomiczną zmieniła epidemia koronawirusa. Nowelizacja przewiduje, że dochody państwa w 2020 roku wyniosą 398,7 mld zł, a wydatki 508 mld zł. Zwiększone wydatki zostaną przeznaczone przede wszystkim na działania pomocowe dla firm i osób dotkniętych kryzysem gospodarczym.

Znowelizowany budżet prognozuje spadek polskiego PKB do końca bieżącego roku o 4,6 procent. Przed wybuchem kryzysu ustawa zakładała wzrost na poziomie 3,7 procent. Rok wcześniej PKB naszego kraju wzrosło o 4,1 procent.

Nowelizacja przewiduje też, że stopa bezrobocia wzrośnie do 8 procent w tym roku. Na koniec 2019 wynosiła 5,2 procent. Z kolei inflacja zwiększy się do 3,3 procent, wobec 2,3 procent rok wcześniej.

W komunikacie rząd podał, że nowelizacja budżetu jest konieczna, aby nadać nowy impuls dla rozwoju polskiej gospodarki.

IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Grygorcewicz/ w sk

COMMENTS