HomePOLSKA

Rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

Rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

Rząd przyjął na dzisiejszym posiedzeniu projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego.

Zmieniony ma zostać czas po jakim od uprawomocnienia się wyroku nie będzie można żądać wznowienia postępowania. Dotąd było to 5 lat, teraz czas ten będzie wydłużony do 10. Wyjątkiem będzie przypadek, w którym strona była pozbawiona możności działania lub nie była należycie reprezentowana.
Wznowienie postępowania to nadzwyczajny środek zaskarżenia prawomocnego wyroku – na gruncie postępowania cywilnego to instrument eliminowania z obrotu prawnego wadliwych prawomocnych orzeczeń sądowych.
Zmiana jest pokłosiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z września ubiegłego roku.

TS/ (IAR)/komunikat CIR, FOT. PIOTR SMOLINSKI / POLSKA PRESS

COMMENTS