HomeNew York

Ruszył recykling świątecznych drzewek

Ruszył recykling świątecznych drzewek

Jak informuje NY1 od środy 2 stycznia ruszyła wzorem lat ubiegłych akcja nowojorskich służ sanitarnych dotycząca recyklingu choinek. Dokładnie od 2 do 12 stycznia pracownicy z Sanitation Department będą zabierać świąteczne drzewka i przerabiać je na kompost i ściółkę, która trafi do miejskich parków. Osoby, które same chciałyby swoje świąteczne drzewko poddać recyklingowi będą mogli to zrobić od przyszłego piątku do 13 stycznia włącznie. Należy pamiętać aby nie pozostawiać na choinkach ozdób i światełek. We wszystkich pięciu dzielnicach Nowego Jorku zostanie ulokowanych 68 punktów recyklingu choinek.
Więcej informacji na temat MulchFest na stronie nyc.gov/parks lub pod numerem telefonu 311.

COMMENTS