Rusza sąd arbitrażowy online

Rusza sąd arbitrażowy online

Rusza pierwszy w Polsce sąd arbitrażowy online. Dzięki niemu wyroki w sporach między przedsiębiorcami mogą zapadać 20 razy szybciej niż w sądzie powszechnym.

Jak wyjaśnia prezes sądu Bartosz Ziemblicki, taki sposób rozwiązywania sporów jest alternatywą dla powszechnego sądownictwa. Według niego, sprawy rozstrzygane są długo i nie jest to tylko problem Polski. Bartosz Ziemblicki podkreślił, że wyrok sądu arbitrażowego ma moc prawną sądu państwowego i nadaje się do egzekucji. Organizatorzy sądu szacują, że postępowanie online trwa do 20 razy szybciej i może potrwać od 3 do 5 tygodni.

Strony nie muszą się pojawiać także na ewentualnej rozprawie. Jeżeli arbiter nie będzie w stanie rozstrzygnąć sporu, będzie mógł przeprowadzić rozprawę w formie wideokonferencji. Wówczas strony spotykają się online, a arbiter może wysłuchać stron i przeprowadzić postępowanie dowodowe oraz wydać wyrok.

Sąd arbitrażowy funkcjonuje także przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Rocznie zajmuje się on około 200 sprawami. Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że ponad połowa przedsiębiorców nie wie, czym jest arbitraż.

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)/Karol Tokarczyk/ap/asCOMMENTS

WORDPRESS: 0