HomePOLSKA

Rusza gigantyczna inwestycja na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach

Rusza gigantyczna inwestycja na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach

Laboratorium Zaawansowanych Nanotechnologii i Nanomateriałów – między innymi taka jednostka będzie funkcjonować w ramach Centrum Naukowo-Wdrożeniowego Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego, które zbuduje Politechnika Świętokrzyska w Kielcach. Realizacja przedsięwzięcia pochłonie ponad 75,5 milionów złotych. 66,8 milionów złotych pochodzi z funduszy unijnych.

Projekt CENWIS zakłada między innymi budowę sześciu nowych i doposażenie sześciu istniejących laboratoriów. We wszystkich pracowniach naukowcy będą mieli do dyspozycji zaawansowaną technologicznie aparaturę do prowadzenia badań nad sztuczną inteligencją, automatyzacją procesów w przemyśle, innowacyjnym modelowaniem 3D, nanotechnologią czy biomasą. – Baza laboratoryjna będzie się mieścić w obszarach inteligentnych specjalizacji województwa. Główny cel to służyć dla przemysłu. Infrastruktura zostanie udostępniona dla zainteresowanych podmiotów. Nastawiamy się na przedsiębiorstwa i zwiększenie ich aktywności badawczo-rozwojowej – podkreśla profesor Barbara Goszczyńska, prorektor do spraw ogólnych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

Jak dodaje, koszt zakupu aparatury do specjalistycznych laboratoriów badawczych opiewa na kwotę 56 milionów złotych. – Wszystko pod kątem zapotrzebowania przemysłu świętokrzyskiego. Projekt ma ogromne znacznie dla uczelni, ale daje też możliwość prowadzenia badań na rzecz jednostek naszej gospodarki. Będziemy kierowali nasze działania do przemysłu, bo chcemy by Politechnika stała się zapleczem badawczym dla przemysłu województwa w większym zakresie. Chcemy uczestniczyć w rozwoju przemysłu województwa – zaznacza profesor Wiesław Trąmpczyński, rektor Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Jak dodaje, na 21 lutego zaprosi przedsiębiorców z regionu na prezentację projektu.

W ramach CENWIS na parkingu głównym uczelni powstanie konstrukcja pod instalację paneli fotowoltaicznych. Zbudowana zostanie także stacja ładowania pojazdów elektrycznych. Z kolei na dachach hal laboratoryjnych oraz budynku ENERIS zaplanowani instalację turbin wiatrowych. Realizacja inwestycji zakończy się w 2020 roku. – Wiele sobie obiecujemy zwłaszcza po tym, jak projekt wyjdzie na rynek. To stworzenie przestrzeni do komercjalizacji wyników badań przyniesie korzyści i dla dla uczelni, i województwa – mówi marszałek Adam Jarubas.

 

aip [ja]

 COMMENTS