HomeŚwiat

Rozwiedzeni nie zostaną dopuszczeni do komunii świętej

Rozwiedzeni nie zostaną dopuszczeni do komunii świętej

Podczas pierwszego dnia obrad synodu biskupów w Watykanie papież Franciszek podkreślił, że główną rolę odegra w nim Duch Święty. Padły również ważne słowa generalnego relatora synodu kardynała Petera Erdo, z których wynika, że rozwiedzeni nie zostaną dopuszczeni do komunii świętej.

Podczas pierwszego dnia obrad XIV synodu biskupów papież Franciszek podkreślił, że zgromadzenie nie jest “zjazdem lub parlamentem”, w którym należy negocjować lub szukać kompromisu”. – Tu jedyną metodą jest otwarcie się na Ducha Świętego z apostolską odwagą, ewangeliczną pokorą i ufną modlitwą – stwierdził papież i dodał, że synod jest “wspólnym podążaniem w duchu kolegialności”. Sprawozdawca generalny synodu kardynał Peter Erdo podkreślił, że osoby rozwiedzione i żyjące w powtónych związakch mogą być włączane w życie Kościoła inaczej niż przez “dopuszczenie do Eucharystii.

Od wtorku uczestnicy synodu będą obradować w tzw. “circuli minores”, czyli 13 grup tematyczno-językowych. W każdej z nich zostaną wyłonieni przewodniczący oraz relatorzy, którzy będą przedstawiać wyniki pracy swoich grup podczas sesji plenarnych. To nowość, gdyż do tej pory zakładano dyskusję w ramach otwartej debaty w obecności wszystkich uczestników. Watykan uznał, że wprowadzone zmiany pozwolą usprawnić dialog.

Przed synodem jeden z polskich delegatów, abp Stanisław Gądecki podkreślał, że światu jest potrzebne świadectwo rodzin szczęśliwych i zdrowych. – Nie możemy tylko mówić o rodzinach chorych i tym samym wpędzać się w czarne myślenie, że jesteśmy świadkami tragedii – powiedział abp Stanisław Gądecki. Polski hierarcha, który jest jednym z trzech ojców synodalnych, przekonywał, że w obecnym sposobie mówienia o rodzinie, który dominuje w socjologii, określa się głównie procent rozwodów, zajmuje się kwestią adopotowanych dzieci czy analizą patologii. – Z tego powstaje czarny obraz i przez to zwracamy uwagę na tych, którzy wymagają leczenia – dodał abp Gądecki.

Metropolita poznański ostro skrytykował również pomysł dopuszczenia osób rozwiedzionych oraz żyjących w kolejnych związkach do komunii świętej. – Praktycznie byłoby to akceptacją cudzołóstwa i zrelatywizowaniem istoty sakramentu Eucharystii oraz małżeństwa i w ogóle związku rodzinnego – stwierdził abp Gądecki, odnosząc się w ten sposób do propozycji, o których mówili głośno niektórzy hierarchowie zachodnich Kościołów, m.in. niemiecki kardynał Walter Kasper. Ze strony polskiego arcybiskupa padły również mocne słowa wobec mediów. – Właściwie wszystko – co jest przeciwne nauczaniu Kościoła – przynosi pieniądze, czyli antykoncepcja, in vitro, genderyzm czy sprawy związków homoseksualnych – stwierdził Gądecki i dodał, że media promujące te idee otrzymują “ogromne pieniądze.
 
Poniedziałek był pierwszym dniem obraz rozpoczetego w niedzielę XIV zgromadzenia zwyczajnego Synodu Biskupów pt. “Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym”. Dzień wcześniej Kościół katolicki musiał skonfrontować się z publicznym wyznaniem watykańskiego urzędnika ks. Krzysztofa Charamsy, który oświadczył, że jest gejem i żyje w związku. Stolica Apostolska jeszcze tego samego dnia pozbawiła go pełnionych funkcji. – Decyzja o wygłoszeniu tak ostentacyjnej deklaracji dzień przed synodem wydaje się bardzo poważna i nieodpowiedzialna, ponieważ zgromadzenie zostaje poddane olbrzymiej presji ze strony mediów – stwierdził w oficjalnym oświadczeniu rzecznik Watykanu ks. Federico Lombardi.

Kwestie homoseksualizmu oraz dopuszczania do komunii osób rozwiedzionych były podstawą podziałów, które zarysowały się już podczas ubiegłorocznego nadzwyczajnego synodu biskupów. Papież zwołał wtedy zgromadzenie, by Kościół mógł lepiej przygotować się do nadchodzącej w jego strukturze dyskusji o roli rodziny. Większa część Kościoła opowiedziała się jednak za klasycznym nauczaniem w tej kwestii i nie zapadły żadne konkretne rozstrzygnięcia.

Obrady rozpoczętego w niedzielę synodu potrwają do 25 października. Z ramienia polskiego Kościoła biorą w nim udział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, abp Henryk Hoser oraz bp Jan Wątroba. Polskimi audytorami zgromadzenia z nadania papieża Franciszka są Jadwiga i Jan Pulikowscy.

COMMENTS