HomeNew York

Rośnie przestępczość w schroniskach dla bezdomnych

Rośnie przestępczość w schroniskach dla bezdomnych

Jak podaje nowojorska policja w pierwszym kwartale tego roku doszło do 674 aresztowań w schroniskach, gdzie przebywają bezdomni.

Według danych statystycznych 75 procent miała związek z wykroczeniami, natomiast w 160 przypadkach chodziło o poważniejsze przewinienia. Urzędnicy miejscy zabronili upubliczniania informacji, w których schroniskach doszło do największej ilości przestępstw. Według nich miałoby to negatywny wpływ na i tak nieciekawą sytuację bezdomnych.

COMMENTS