HomePOLSKA

Rosną płace!

Rosną płace!

Wynagrodzenia w IV kwartale 2018 roku wzrosły o 7,7% w porównaniu z tym samym okresem 2017 roku – podał Główny Urząd Statystyczny. Przeciętna płaca w ostatnim kwartale ubiegłego roku wynosiła 4 863 złotych 74 grosze brutto. 

Z danych GUS wynika poza tym, że wzrost przeciętnego wynagrodzenia w całym 2018 roku w stosunku do 2017 roku wyniósł 5,3%
Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz podkreśliła, że wskaźniki te odzwierciedlają bardzo dobrą sytuację naszej gospodarki. “Wzrostowi gospodarczemu ponad 5 procent za ubiegły rok towarzyszy zwiększone wynagradzanie pracowników” – dodała.
Przypomniała, że wzrost wynagrodzeń to jedno z założeń zapisanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
GUS poinformował, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2018 roku wyniosło 4 585,03 zł. brutto.

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)/K.P./ap/dw

COMMENTS