HomePOLSKA

Roman Polański nie zostanie wydany Stanom Zjednoczonym

Roman Polański nie zostanie wydany Stanom Zjednoczonym

Krakowska prokuratura postanowiła nie składać zażalenia na decyzję sądu o odmowie ekstradycji reżysera, więc Roman Polański nie zostanie wydany Stanom Zjednoczonym  Jak powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej prokurator Janusz Hnatko, śledczy nie znaleźli do tego podstaw prawnych.
Brak zażalenia oznacza, ze decyzja sadu pierwszej instancji o odmowie ekstradycji jest prawomocna. Reżyser może przebywać na terenie Polski bez obawy, że zostanie wydany Amerykanom.
82-letni Roman Polański ścigany przez amerykański wymiar sprawiedliwości za gwałt na nieletniej w 1977 roku.
W zeszłym miesiącu krakowski sąd, który rozpatrywał wniosek Stanów Zjednoczonych o wydanie reżysera, uznał, że ekstradycja jest niedopuszczalna. Zarówno obrońcom, jak i polskiej prokuraturze przysługiwało odwołanie od tego postanowienia. Adwokaci Polańskiego nie złożyli zażalenia. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że takiej decyzji nie podjęła też prokuratura.

W styczniu Prokuratura Okręgowa w Krakowie wystąpiła do tamtejszego Sądu Okręgowego w Krakowie z wnioskiem o wydanie postanowienia w przedmiocie dopuszczalności wydania Romana Polańskiego władzom amerykańskim. Podstawą wystąpienia z powyższym wnioskiem był wniosek władz amerykańskich o tymczasowe aresztowanie i ekstradycję wymienionego w oparciu o dołączone do wniosku dokumenty. Na tym etapie postępowania ekstradycyjnego po przesłuchaniu poszukiwanego i zapoznaniu się z przedstawioną przez stronę amerykańska dokumentacją, prokurator nie miał podstaw do zajęcia odmiennego stanowiska.
W toku toczącego się postępowania ekstradycyjnego Sąd Okręgowy w Krakowie uzupełnił materiał dowodowy, w tym o przesłane przez władze amerykańskie i szwajcarskie dodatkowe dokumenty, dopuścił też dowody zawnioskowane przez obrońców Romana Polańskiego, a także przeprowadził dowody z urzędu.
Analiza materiału dowodowego zgromadzonego w tej sprawie przez Sąd Okręgowy w Krakowie, a także analiza treści uzasadnienia orzeczenia tego sądu z 30 października pozwala uznać stanowisko sądu o odmowie wydania Romana Polańskiego władzom amerykańskim za słuszne – czytamy w komunikacie prokuratury. Uzasadnienie postanowienia Sądu bardzo obszerne i szczegółowe w treści, zawiera wyczerpujące ustalenia dotyczące stanu faktycznego sprawy, kompletne wskazanie podstaw prawnych rozstrzygnięcia, a także w sposób logiczny przedstawia tok rozumowania i wnioskowania sądu. Prokuratura nie znalazła podstaw do formułowania zarzutów w zakresie naruszenia przy procedowaniu przez sąd w tej sprawie zarówno prawa materialnego, procesowego, nie znalazła również błędów w jego ustaleniach faktycznych.

(IAR)/Paweł Pawlica/krakow.po.gov.pl

COMMENTS