HomeCiekawostki

Rejestracja auta: Nowa kara dla właścicieli pojazdów. Nawet 1000 zł

Rejestracja auta: Nowa kara dla właścicieli pojazdów. Nawet 1000 zł

Dotychczas na rejestrację i zgłoszenie sprzedaży, właściciel auta miał 30 dni. Tyle teorii, bo żadna kara za to nie grozi. Wkrótce jednak ma się to zmienić.

 

Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Ma dotyczyć także właścicieli aut.

 

Od przyszłego roku każdy kto nie zawiadomi starosty o sprzedaży lub kupnie pojazdu w ciągu 30 dni – zapłaci karę od 200 tu do nawet 1000 złotych!

 

Termin będzie liczony od dnia:

 

 

    • zakupu nowego pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 

    • zakupu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z rynku wtórnego)

 

    • dopuszczenia przez organ Służby Celno-Skarbowej do obrotu pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej,

 

    • sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z innego państwa członkowskiego.

 

 

Warto zwrócić uwagę, że w obecnie obowiązujących przepisach kodeksu drogowego właściciel zarejestrowanego pojazdu ma tylko obowiązek zawiadomić w ciągu 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu samochodu. Często jest on ignorowany przez kierowców, bo nie było wprost przewidzianych sankcji za jego niedotrzymanie.

 

W nowych przepisach zawarto sankcję w przypadku niezarejestrowania lub niewyrejestrowania pojazdu w wysokości do 1000 zł. To m.in. odpowiedź na na zarzuty Komisji Europejskiej, dotyczące m.in. braku sankcji za niezarejestrowanie importowanego pojazdu oraz niewyrejestrowanie pojazdu wycofanego z eksploatacji.

 

Kary mają być nakładane w drodze decyzji administracyjnej przez starostę, natomiast środki mają stanowić dochód powiatu.

 

Właściciele aut czy motocykli, które zostały i zostaną kupione przed końcem roku mogą spać spokojnie.Nowe przepisy ich nie będą dotyczyć.

 

aip

COMMENTS