HomeUSASeattle

Przymusowa hospitalizacja dla uzależnionych od heroiny?

Przymusowa hospitalizacja dla uzależnionych od heroiny?

Propozycja prawodawcy ze stanu Waszyngton może sprawić, że osoby uzależnione od heroiny i innych opioidów będą poddawane hospitalizacji wbrew własnej woli.

Senator Steve O’Ban chce, aby uzależnionych traktować jako osoby “o poważnym stopniu niepełnosprawności”, co oznaczałoby, że stanowią zagrożenie dla samych siebie z powodu nieumiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem.

Po poniedziałkowym posiedzeniu O’Ban przyznał, że z powodu ograniczeń budżetowych projekt ustawy prawdopodobnie nie zostanie zaakceptowany w trakcie bieżącej sesji Senatu. Podkreślił jednak, że chce zacząć dyskusję w tej sprawie.

Na mocy ustawy do szpitala miałby trafić każdy, kto na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy był co najmniej trzykrotnie aresztowany w związku z nadużywaniem środków odurzających, co najmniej raz znajdował się z tego powodu w szpitalu lub miał na ciele trzy lub więcej śladów sugerujących dożylne zażywanie heroiny.

(mcz), Fot. Dreamstime.com

COMMENTS