HomePOLSKALubelskie

Przebudowa lubelskiego deptaka

Przebudowa lubelskiego deptaka

To już pewne. Deptak się zmieni. Jak? To nadal jest uzgadniane. Dzisiaj odbędzie się publiczna debata z mieszkańcami Lublina.

Najwięcej kontrowersji budzi na razie nowe oświetlenie planowane wzdłuż traktu pieszego na Krakowskim Przedmieściu. Koncepcja zmian zakłada wymianę latarni i zmianę rodzaju oświetlenia na ledowe. Ale to niejedyne uwagi do wizji przygotowanej przez architekta Jacka Cieplińskiego. Np. restauratorom prowadzącym swoje lokale przy deptaku nie podoba się pomysł obudowania drzew betonowymi donicami, które jednocześnie mają służyć jako ławki do odpoczynku dla pieszych. Dlaczego? Bo zmniejszą powierzchnię chodnika i spowodują problemy z ustawianiem ogródków, które w okresie letnim pojawiają się na deptaku. Przypomnijmy, że koncepcja zakłada też zmniejszenie liczby drzew z 15 do 13 i zastąpienie obecnych klonów jaworowych przez wiśnie osobliwe. Restauratorzy na ubiegłotygodniowym spotkaniu z miejskim konserwatorem zabytków wskazywali też, że m.in. nowa nawierzchnia powinna mieć solidną podbudowę, aby nie zapadała się, gdy przez deptak przejeżdżają samochody. Dzisiaj o „liftingu” deptaka, jak proponowane zmiany nazywa sam Ciepliński, będą debatować sami lublinianie. Otwarte spotkanie odbędzie się w ratuszu. Początek o godz. 17. Wśród mieszkańców, podobnie jak u restauratorów, najwięcej kontrowersji budzi wymiana oświetlenia. Tak przynajmniej wynika z uwag złożonych w ramach konsultacji społecznych, które trwają od połowy grudnia ub. roku. Opinie na temat „nowego” wyglądu deptaka można przesyłać na adres: deptak@lublin.eu. Jest na to czas do 15 stycznia. Ratusz szacuje, że przebudowa deptaka, od ul. Kapucyńskiej do Bramy Krakowskiej, może pochłonąć 7 mln zł. Roboty mają być wykonane w 2018 roku.

, foto: wizualizacja/Idea

COMMENTS