HomeŚwiat

Protest w Brukseli. Wśród uczestników polscy rolnicy. Czego się domagali?

Protest w Brukseli. Wśród uczestników polscy rolnicy. Czego się domagali?

Na brukselskim placu Schumana zebrali się w czwartek rolnicy z Litwy, Łotwy, Polski, Republiki Czeskiej i Republiki Słowacji. Jakie są ich postulaty?

– Rolnicy z Polski, zabierając głos, ponowili apel o silny budżet na Wspólną Politykę Rolną – wskazuje Małgorzata Verset z Biura KRIR w Brukseli. Jak przypomina, w przyszłości na rolników będą nakładane wymagania związane z Europejskim Paktem na Rzecz Klimatu. Wspólne postulaty uczestników wczorajszego protestu? Rolnicy domagali się:

 

 

    • aby płatności bezpośrednie, które rolnicy z naszych krajów otrzymają w okresie programowania 2021-2027 były co najmniej równe średniej płatności bezpośrednich w UE

 

    • by wsparcie dla II filaru (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) pozostało co najmniej na poziomie 2014-2020

 

    • ustanowienia jednolitego pułapu dla wszystkich form wsparcia rolnictwa, które państwa członkowskie finansują wyłącznie z budżetu państwa, a także jednolitego pułapu współfinansowania z budżetu państwa w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich

 

    • uproszczenia mechanizmów wsparcia i zmniejszenia obciążeń administracyjnych

 

  • stworzenia specjalnych mechanizmów finansowych i organizacyjnych, aby zachęcić i ułatwić młodym rolnikom podejmowanie działalności, jak również środków dla nowych podmiotów w sektorze rolnym, które nie są już objęte definicją ”młodego rolnika”

sz aip

COMMENTS