HomePOLSKA

MEN przedstawi dziś projekt zmian w polskiej oświacie

MEN przedstawi dziś projekt zmian w polskiej oświacie

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawi dziś w Toruniu projekt zmian w polskiej oświacie.

 

Anna Zalewska podsumuje też trwające od lutego Ogólnopolskie Debaty o Edukacji “Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”. Minister edukacji podkreśla, że 27 czerwca resort pokaże, w jakim kierunku zmierzają zmiany i przedstawi wszystkie wnioski z przeprowadzonych debat.
Anna Zalewska zapewnia, że projekty zmian skonsultuje ze środowiskiem.
Minister chce, żeby projekt ustawy zmieniającej system edukacyjny wpłynął do Sejmu najpóźniej w październiku tego roku. Resort planuje wprowadzić zmiany systemowe w oświacie w 2017 roku.

TS/IAR

COMMENTS