HomePOLSKAMazowieckie

Projekt ustawy o młodzieży autorstwa Gabinetu Cieni

Projekt ustawy o młodzieży autorstwa Gabinetu Cieni

Gabinet Cieni powołany przez Platformę Obywatelską zaprezentował projekt ustawy o młodzieży. Jego twórcy chcą między innymi, aby rząd przygotowywał i przedstawiał strategię na rzecz młodzieży – co najmniej raz na 4 lata, czy analizował ustawy przed uchwaleniem pod kątem oddziaływania na ludzi młodych.

Poseł Arkadiusz Marchewka – minister cyfryzacji, innowacji i młodzieży w Gabinecie Cieni – uważa, że Polska nie ma jasno sprecyzowanej polityki na rzecz młodzieży. Dodał, że w niektórych krajach europejskich, na przykład w Niemczech, Francji, czy na Węgrzech działają ministerstwa, które koordynują te działania.
Poseł PO zaprezentował także cztery założenia przygotowywanej ustawy: stworzenie podstaw polityki dotyczącej młodzieży, włączenie młodych w procesy decyzyjne, uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym, czy stworzenie punktów informacji młodzieżowej.
Prezentacja założeń projektu odbyła się w Biurze Krajowym PO w Warszawie. Tak zwany Gabinet Cieni został powołany przez posłów platformy w listopadzie ubiegłego roku. Na jego czele stoi przewodniczący partii Grzegorz Schetyna. Gabinetu Cieni ma opiniować działania rządu, a także przedstawiać własne projekty ustaw.

IAR/Dawid Grygorcewicz, Fot. Dreamstime.com

COMMENTS