HomePOLSKA

Problemy pracodawców ze znalezieniem pracowników. Liczy się nie tylko płaca, ale także równowaga między życiem prywatnym i zawodowym

Problemy pracodawców ze znalezieniem pracowników. Liczy się nie tylko płaca, ale także równowaga między życiem prywatnym i zawodowym

Sześciu na dziesięciu pracodawców mówi, że procesy rekrutacyjne kończy nie tak, jak chciałoby je zakończyć – wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Randstad.

 

Jak mówi IAR Mateusz Żydek z Instytutu w wielu przypadkach pracodawcy muszą obniżyć wymagania, gdyż rzeczywistość weryfikuje ich oczekiwania. Jest też pewna grupa firm, które nie rekrutują nikogo, bo stwierdzają, że nie mogą sobie pozwolić na pracowników o zbyt niskich kwalifikacjach. Według Mateusza Żydka to pokazuje, że nadal jest niewielu kandydatów na rynku, a po drugie, że pracodawcy nieskutecznie przyciągają kandydatów o odpowiednich kwalifilkacjach. Ich działania nie powinny ograniczać się jedynie do godziwego wynagradzania pracowników. Chodzi o tworzenie dobrej lepszej atmosfery w pracy, umożliwianie rozwoju zawodowego, zapewnienie zatrudnionym równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. .
Najwięcej miejsc pracy jest w przemyśle, handlu i usługach. Badanie zrealizowane zostało w kwietniu i maju tego roku metodą indywidualnych wywiadów wspomaganych komputerowo na próbie 1000 pracodawców.

Informacyjna Agencja Radiowa(IAR) Elżbieta Łukowska/dw

COMMENTS