HomePILNE

Prezydent skierował nowelizację Kodeksu karnego do Trybunału Konstytucyjnego

Prezydent skierował nowelizację Kodeksu karnego do Trybunału Konstytucyjnego

Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację Kodeksu Karnego. Ustawa stanowi obszerną nowelizację wprowadzającą istotne zmiany w zakresie polityki karnej. W wydanym komunikacie, Kancelaria Prezydenta zastrzega, że w tym zakresie ustawa nie budzi wątpliwości. 

“Decyzja o skierowaniu ustawy do Trybunału Konstytucyjnego uzasadniona jest przede wszystkim analizą przebiegu procedury ustawodawczej. Tryb postępowania z przedmiotową ustawą wzbudza poważne zastrzeżenia, co do dochowania konstytucyjnych standardów procesu legislacyjnego. ” – napisano.
Dodatkowo prezydent ma wątpliwości co do brzmienia art. 115 § 19 k.k. definiującego pojęcie „osoby pełniącej funkcję publiczną” . Nowelizacja różnicuje stopień kar osób zajmujących stanowiska w spółkach w zależności od tego, jaką wielkość udziałów mają w nich podmioty publiczne.
“Uwadze nie może umknąć to, że przepisy karne, ze względu na swój charakter represyjny, mają w systemie źródeł prawa pozycję o tyle wyjątkową, że w stosunku do nich wywodzi się szczególnie wysokie wymagania. Wynika to przede wszystkim z funkcji gwarancyjnej prawa karnego i powiązanej z nim zasady nullum crimen sine lege (nie ma przestępstwa bez ustawy).” – podkreślono w komunikacie.

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)/łp/dyd

COMMENTS