17.8 C
Chicago
poniedziałek, 22 kwietnia, 2024

Prezydent powierzył obowiązki I Prezesa SN sędziemu A. Stępkowskiemu

Popularne

Strony Internetowe / SEO
Realizacja w jeden dzień!
TEL/SMS: +1-773-800-1520

Prezydent Andrzej Duda powierzył sędziemu Sądu Najwyższego Aleksandrowi Stępkowskiemu wykonywanie obowiązków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, w tym kierowanie Sądem Najwyższym do czasu powołania Pierwszego Prezesa tego sądu. Dotychczasowo pełniący te obowiązki sędzia Kamil Zaradkiewicz przekazał prezydentowi swoją rezygnację.

Sędzia Aleksander Stępkowski powiedział, że jego nominacja jest gestem dobrej woli prezydenta wobec wszystkich sędziów stanowiących Zgromadzenie Ogólne. Powiedział także, że wierzy, że w atmosferze odpowiedzialności za dobro wspólne sędziowie będą w stanie dokończyć procedurę wyłaniania kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sadu Najwyższego.

Sędzia Aleksander Stępkowski powiedział, że liczy, że cała procedura zostanie zakończona sprawnie. Jak mówił sędzia, zgromadzenie będzie kontynuowane od miejsca, w którym zostało przerwane. – „Jesteśmy już na bardzo zaawansowanym etapie wyłaniania kandydatów. Zostali wyłonieni kandydaci na kandydatów. Teraz czeka nas wysłuchanie oświadczeń ze strony osób, które zgodziły się kandydować w tych wyborach. Później będzie seria pytań do tych osób, ze strony sędziów. Po czym nastąpi głosowanie”. Pięciu sędziów, którzy dostaną największą liczbę głosów zostanie przedstawionych prezydentowi. Spośród nich głowa państwa wybierze Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

Sędzia Kamil Zaradkiewicz rezygnację z wykonywania obowiązków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego złożył prezydentowi wczoraj. Przez głowę państwa została ona przyjęta dziś. Sędzia Zaradkiewicz oświadczył, że jego rezygnacja jest „wyrazem stanowczego protestu przeciwko nieustannym próbom uniemożliwiania prowadzenia prac Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego”. Sędzia mówił, że jest głęboko zbulwersowany podważaniem kompetencji prowadzącego zgromadzenie oraz ignorowaniem czynności porządkowych. – „Jestem zbulwersowany nieprawdziwymi oskarżeniami o moje rzekomo polityczne motywacje” – mówił sędzia Kamil Zaradkiewicz. Sędzia powiedział, że uważa za niedopuszczalne pozbawione podstaw prawnych próby paraliżowania prac zgromadzenia.
Sędzia Kamil Zaradkiewicz mówił także, że od dwóch lat są obecne w Sądzie Najwyższym zachowania, które świadczą o nasilającym się mobbingu wobec nowych sędziów. „Niestety były one dotychczas bagatelizowane przez odpowiedzialne za ich zwalczanie kierownictwo Sądu Najwyższego, co w mojej ocenie doprowadziło do ich eskalacji. Nie zamierzam dłużej takich praktyk tolerować. Z tego powodu podejmę stanowcze kroki prawne w celu ich eliminacji. To jednak będzie możliwe tylko w przypadku zakończenia pełnienia przeze mnie obowiązków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.”

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, któremu przewodniczył sędzia Kamil Zaradkiewicz, zaczęło obrady w ubiegły piątek. Zgromadzenie zostało zwołane w celu wyłonienia pięciu kandydatów, spośród których prezydent wybierze Pierwszego Prezesa Sadu Najwyższego na sześcioletnią kadencję. Po czterech dniach posiedzenia zostało wskazanych dziesięcioro sędziów, którzy zgodzili się kandydować. Kolejne etapy procedury, w tym ostateczne głosowanie, jeszcze się nie odbyły.

Sędzia Zaradkiewicz poinformował w środę o odroczeniu obrad. Zapowiedział też wówczas, że zwróci się do prezydenta o zmianę regulaminu Sądu Najwyższego z powodu wątpliwości interpretacyjnych.
Prezydent nie podjął decyzji o zmianie regulaminu. W odpowiedzi na pismo p.o. Pierwszego Prezesa kancelaria prezydenta wczoraj odpowiedziała, że „powszechnie obowiązujące przepisy regulujące tę materię przy wyborach kandydatów na poprzednich Pierwszych Prezesów Sądu Najwyższego były mniej szczegółowe, a jednak możliwym było przedstawienie kandydatów prezydentowi.”

Zarządzeniem pełniącego obowiązki Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego sędziego Aleksandra Stępkowskiego Obrady Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego zostaną wznowione w piątek, 22 maja o godz. 10.

IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Krać/i mj/w kj

- Advertisement -

Podobne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Ostatnio dodane

Strony Internetowe / SEO
Realizacja w jeden dzień!
TEL/SMS: +1-773-800-1520