HomeMazowieckie

Prezydent podpisał ustawę “Emerytura Plus”

Prezydent podpisał ustawę “Emerytura Plus”

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o “trzynastce dla emerytów”. Dodatkowa emerytura w wysokości 1100 złotych brutto, to jedna z propozycji zaprezentowanych w ramach tzw. nowej piątki Jarosława Kaczyńskiego.

Minister Elżbieta Rafalska, której resort opracowywał szczegóły programu “Emerytura Plus” wyjaśniła, że aby otrzymać to świadczenie nie trzeba będzie składać żadnych wniosków. To dodatkowe świadczenie wynoszące 888 złotych i 25 groszy na rękę emeryci i renciści będą otrzymywać od maja. W związku z tym, że 1 maja mamy święto, część z tych osób może otrzymać świadczenie już w ostatnich dniach kwietnia. Będą również świadczenia, które zostaną przekazane na początku czerwca. Dotyczy to np. zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, gdyż są one wypłacane właśnie wtedy.
Minister Rafalska przypomniała, że świadczenie ma być wypłacone osobom pobierającym: emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych. Trzynastą emeryturę otrzymają także osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli tzw. matczyną emeryturę – zwraca uwagę Elżbieta Rafalska.

(IAR) Elżbieta Łukowska/dwCOMMENTS