Prezydent podpisał nowelę: Kierowcy nie będą musieli posiadać przy sobie papierowego potwierdzenia opłaty OC oraz dowodu rejestracyjnego

Prezydent podpisał nowelę: Kierowcy nie będą musieli posiadać przy sobie papierowego potwierdzenia opłaty OC oraz dowodu rejestracyjnego

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Prawo o ruchu drogowym. Ustawa przewiduje między innymi, że kierowcy nie będą musieli posiadać przy sobie papierowego potwierdzenia opłaty OC oraz dowodu rejestracyjnego. Jeśli samochód zostanie zatrzymany do kontroli, policja lub ITD sprawdzi te dane w centralnej ewidencji pojazdów.

W przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego, kierowca otrzyma pokwitowanie, a w bazie danych zostanie odnotowana odpowiednia informacja. Zwrot dokumentu nastąpi także w sposób wirtualny przez wymazanie z bazy informacji o zatrzymaniu. Stosowanie tych przepisów uzależniono od wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających odnotowanie zatrzymania i zwrotu dokumentu w CEP. Nowela zakłada bowiem, że system CEPiK 2.0 będzie wdrażany stopniowo.

W uzasadnieniu nowelizacji ustawy, opublikowanym na oficjalnej stronie prezydenta wskazano, że ,,jej celem jest optymalizacja działań związanych z wdrożeniem systemu CEPiK 2.0 i wyeliminowanie ryzyka związanego z jednoczesnym uruchomieniem wszystkich jego funkcjonalności oraz integracją i komunikacją z ponad 60 grupami interesariuszy, w części dotyczącej centralnej ewidencji kierowców (CEK)”.
Nowela wejdzie w życie 4 czerwca 2018 roku.

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)/prezydent.pl/krad/dydCOMMENTS

WORDPRESS: 0