Prezydent odwołał Szefa Sztabu Generalnego

Prezydent odwołał Szefa Sztabu Generalnego

Prezydent Andrzej Duda odwołał dotychczasowego Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Leszka Surawskiego. W jego miejsce mianował generała dywizji Rajmunda Andrzejczaka, który obejmie stanowisko 3 lipca 2018 r. 
Odwołanie dotychczasowego szefa sztabu ma związek z planowanym przez niego zakończeniem służby wojskowej – poinformował BBN w komunikacie. W związku z nominacją, prezydent na wniosek ministra obrony narodowej mianował gen. dyw. Rajmunda Andrzejczaka na stopień generała broni.
Jak informuje Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, decyzja dotycząca zmiany na stanowisku szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego zapadła w wyniku konsultacji prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim, szefem MON Mariuszem Błaszczakiem oraz zainteresowanymi generałami.
Jak powiedział szef MON Mariusz Błaszczak, generał Rajmund Andrzejczak to doświadczony, sprawny i odpowiedzialny żołnierz. “Zmiany w Systemie Kierowania i Dowodzenia wymagają, aby na czele Sztabu Generalnego stanął najlepszy z najlepszych, więc mój wybór mógł być tylko jeden ” – podkreślił Mariusz Błaszczak.
Uroczystość wręczenia aktów mianowania oraz odwołania ze stanowiska, a także nominacji na kolejny stopień generalski odbędzie się 2 lipca 2018 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.
BBN zaznacza, że obecne zmiany na najwyższych stanowiskach w Siłach Zbrojnych RP przebiegają w sposób planowy, po wcześniejszych konsultacjach i mają na celu dostosowanie kadry dowódczej do nowej struktury kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.
Gen. dyw. Rajmund Tomasz Andrzejczak urodził się 29 grudnia 1967 r. w Świdnicy Śląskiej. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu, Akademii Obrony Armii Czeskiej, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Królewskiej Akademii Obrony w Londynie. Podczas dotychczasowej służby, gen. Rajmund Andrzejczak był m.in. zastępcą dowódcy Polsko-Litewskiego Batalionu Sił Pokojowych (LITPOLBAT), dowodził 1 batalionem pancernym Ułanów Krechowieckich w 15 Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej. Przez 4 lata był: szefem Oddziału Operacyjnego w Iraku i Dowódcą Polskich Sił Zadaniowych/PKW IV i V zmiany w Afganistanie.
W 2011 roku odebrał nominację na stopień generała brygady, a w 2012 roku objął dowodzenie 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną w Międzyrzeczu. Od 8 grudnia 2014 roku pełnił obowiązki zastępcy dowódcy – szefa sztabu 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, a od 2 maja 2016 roku został wyznaczony na Dowódcę 12 Dywizji.
Od maja 2016 r. dowodził 12 Szczecińską Dywizją Zmechanizowaną. Za służbę w Polskich Kontyngentach Wojskowych odznaczony został Orderem Krzyża Wojskowego II klasy – Krzyż Komandorski, „Gwiazdą Iraku” i „Gwiazdą Afganistanu”, a za długoletnią służbę w wojsku i bardzo dobre wyniki w realizacji zadań obronnych odznaczony został także srebrnymi medalami „Siły Zbrojne w służbie Ojczyzny” oraz „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/bbn.gov.pl/mon.gov.pl/MR/kanoCOMMENTS

WORDPRESS: 0