HomePOLSKAZachodniopomorskie

Prezydent Kołobrzegu interweniuje w sprawie pikiety narodowców

Prezydent Kołobrzegu interweniuje w sprawie pikiety narodowców

Manifestacja z 18 listopada była przejawem agresji. Wygłaszane postulaty naruszały prawa człowieka, były wulgarne i obraźliwe w stosunku do mienia ludzkiego – czytamy w oświadczeniu prezydenta Janusza Gromka, zamieszczonym na stronie internetowej kołobrzeskiego magistratu.

Prezydent Kołobrzegu zawiadomił policję o podejrzeniu popełnienia przestępstwa podczas środowej manifestacji. Organizowała ją kołobrzeska Młodzież Wszechpolska, oficjalnie pod hasłami sprzeciwu wobec terroru islamistów i planów przyjęcia uchodźców w naszym kraju. Na dziedzińcu ratusza wybuchały jednak również petardy, strzelały race, a kilkudziesięcioosobowa grupa skandowała wulgarne i rasistowskie hasła.

Wydarzenia przed ratuszem obserwowała policja. Miasto wydało pozwolenie na zgromadzenie przed ratuszem, ale jak pisze prezydent, ostro sprzeciwia się takiemu jego przebiegowi. Oto całe oświadczenie prezydenta:

“W związku z wydarzeniami z dnia 18 listopada 2015 roku – Manifestacji przeciwko napływowi emigrantów do Polski – przygotowanej przez grupy kołobrzeskich narodowców, oświadczam że jako Prezydent Miasta Kołobrzeg nie popieram i jednocześnie neguję wszystkie wystąpienia publiczne o takim samym lub podobnym charakterze. Manifestacja z dnia 18 listopada była przejawem agresji. Wygłaszane postulaty naruszały prawa człowieka, były wulgarne i obraźliwe w stosunku do mienia ludzkiego. Ponadto zachowanie poszczególnych uczestników manifestacji zakłócało porządek miejski. Jako Prezydent Miasta zwracam szczególną uwagę na szerzenie wzajemnej tolerancji, przestrzegania wśród społeczeństwa lokalnego Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, mając w szczególności na uwadze dobro mieszkańców Kołobrzegu. Od zakończenia II wojny światowej budujemy “nową tożsamość kulturową”, dokładamy wszelkich starań żeby wśród mieszkańców i odwiedzających nas turystów panowała zgoda oraz umiejętność prowadzenia dialogu. Nadmieniam również, iż każdy w tym Mieście ma prawo wyrażać i głosić swoje poglądy publicznie. Niemniej konstytucyjne prawo do wolności słowa nie może być rozumiane jako możliwość naruszenia prawa godności jednostki społecznej. Prezydent Miasta Janusz Gromek”

, foto Archiwum AIP

COMMENTS