HomeUSANew York

Prezydent Duda wystąpił w debacie generalnej 71.sesji ONZ

Prezydent Duda wystąpił w debacie generalnej 71.sesji ONZ

Andrzej Duda zaapelował do społeczności międzynarodowej o szanowanie tradycji, respektowanie praw rodziny, troskę o słabszych i odpowiedzialność za środowisko. Prezydent wystąpił w debacie generalnej 71. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.

 
Przemawiając podczas popołudniowej sesji ONZ Andrzej Duda powiedział, że zrównoważony rozwój świata powinien opierać się na trzech filarach: odpowiedzialności, solidarności i sprawiedliwości. Odpowiedzialność to – według prezydenta – ciągłość pomiędzy pokoleniami, dbałość o kondycję rodziny i troska o środowisko naturalne, nie tylko przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, ale również ochrona zasobów wodnych czy walka z problemem pustynnienia.
Mówiąc o solidarności Andrzej Duda podkreślał konieczność dbania o najsłabszych i nieuleganie silnym. Tłumaczył, że obecne polskie władze realizują politykę ekonomiczną, która włącza w procesy rozwojowe wszystkie grupy społeczne.
Prezydent podkreślił, że podstawową formą wspólnoty ludzkiej, harmonijnie łączącą pokolenia jest rodzina. Dlatego należy dbać o jej kondycję. “Prawa człowieka to także prawa rodziny” – dodał. Andrzej Duda zapewnił, że polskie władze realizują obecnie program na rzecz poprawy życia dzieci w polskich rodzinach.
W relacjach międzynarodowych Andrzej Duda rozumie solidarność jako większą pomoc humanitarną. Jego zdaniem, wielkim, wspólnym wyzwaniem jest działanie na rzecz usunięcia przyczyn uchodźstwa i zagwarantowanie każdemu prawa do życia w jego ojczyźnie. “Polska z niepokojem i troską patrzy na rosnącą liczbę osób dotkniętych konfliktami wojennymi w Syrii i na Ukrainie” – dodał prezydent. Andrzej Duda podkreślił, że o losie narodów nie powinna decydować polityka siły i agresji. Konieczny jest prymat prawa międzynarodowego, respektowanie suwerenności politycznej i integralności terytorialnej poszczególnych państw.
Prezydent mówił także, że sprawiedliwość powinna mieć źródło w prawach człowieka i prawach narodów. Do tych pierwszych zaliczył prawo do życia i wolność religijną. Andrzej Duda podkreślił, że nie można milczeć “wobec cierpienia chrześcijan, mordowanych w imię religijnego fanatyzmu”. “Świat musi odpowiedzieć na zjawisko religijnego ludobójstwa” – zaapelował.

TS/IAR

COMMENTS