Prezydent Andrzej Duda złożył życzenia papieżowi Franciszkowi z okazji piątej rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową

Prezydent Andrzej Duda złożył życzenia papieżowi Franciszkowi z okazji piątej rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową

Prezydent Andrzej Duda złożył życzenia papieżowi Franciszkowi z okazji piątej rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową. “W imieniu własnym, całej mojej rodziny oraz Narodu Polskiego pragnę przekazać Waszej Świątobliwości najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pomyślności w pełnieniu misji kierowania Kościołem powszechnym i sprawowaniu posługi apostolskiej” – napisał prezydent w liście do papieża.
Andrzej Duda napisał, że papież Franciszek jest dla całego świata przykładem pokory, łagodności i skromności, ale także niezwykłej determinacji i odwagi w okazywaniu solidarności z najbardziej potrzebującymi. Zaznaczył, że przykładem tego jest podejmowany przez papieża trud pielgrzymowania do krajów dotkniętych największym ubóstwem i zmagających się z wieloma dramatycznymi problemami.
Prezydent napisał, że pięć lat pontyfikatu papieża Franciszka to wielki dar dla całej społeczności międzynarodowej. “Wypełniłeś je, Ojcze Święty, niezwykle intensywną pracą na rzecz szerzenia dobra i odważnego przypominania nam, że fundamentem budowania sprawiedliwego ładu światowego muszą być dialog oraz poszanowanie godności i praw każdego człowieka” – napisał prezydent.
Andrzej Duda podkreślił w liście, że podobnie jak czynił to Jan Paweł II, papież Franciszek, wskazuje miłosierdzie Boże, które stało się najbardziej wyrazistym przesłaniem jego pontyfikatu. “Ogłoszony przez Waszą Świątobliwość Nadzwyczajny Rok Święty, Jubileusz Miłosierdzia był także zachętą dla współczesnego człowieka do wejścia na drogę dialogu i przyjęcia postawy pełnej otwartości i gotowości do poszukiwania porozumienia” – podkreślił Andrzej Duda.
Prezydent wyraził również radość z faktu, że w czasie tych pięciu lat pontyfikatu na szlaku pielgrzymowania papieża Franciszka znalazł się także Kraków. Zaznaczył, że Polacy z wdzięcznością wspominają obecność papieża podczas Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku oraz udział w uroczystych obchodach 1050-lecia chrztu Polski na Jasnej Górze.
“Pragnę zapewnić Waszą Świątobliwość o woli i gotowości Rzeczypospolitej Polskiej do dalszego umacniania więzi i współpracy ze Stolicą Apostolską. Mam nadzieję, że wraz z moimi Rodakami będę mógł ponownie gościć Ojca Świętego Franciszka na polskiej ziemi” – dodał prezydent.

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)/prezydent.pl/dwi/kjCOMMENTS

WORDPRESS: 0