HomePOLSKA

Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy o RIO

Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy o RIO

Krzysztof Łapiński, rzecznik prezydenta poinformował w środę, ze Andrzej Duda odmówił podpisania nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Według niego decyzja prezydenta w tej kwestii zostanie przekazana marszałkowi Sejmu w czwartek.

 

Nowelizacja ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, która trafiła do prezydenta pod koniec czerwca – m.in. zmienia zasady wyłaniania prezesów izb i rozszerza uprawnienia nadzorcze izb nad jednostkami samorządu terytorialnego.

 

To pierwsza ustawa zawetowana przez prezydenta, która została przygotowana za rządów PiS. Cztery dotychczasowe weta prezydent zgłosił w październiku 2015 r.

 

Odmowa podpisania ustawy przez prezydenta oznacza, że trafia ona do Sejmu do ponownego rozpatrzenia. Sejm odrzuca weto prezydenta większością trzech piątych głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

 

Sejm na początku czerwca bieżącego roku uchwalił nowelizację ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, która zmieni m.in. zasady wyłaniania izb. Za uchwaleniem noweli głosowało 253 posłów, 189 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

 

Regionalne Izby Obrachunkowe to państwowe organy nadzorujące i kontrolujące jednostki samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej oraz zamówień publicznych. Do ich zadań należy m.in. nadzór nad uchwałami budżetowymi jednostek samorządu terytorialnego, w ramach którego wskazuje na ewentualne nieprawidłowości i termin ich usunięcia. Prowadzą również działalność informacyjną i szkoleniową w sprawach budżetowych.

 

(AIP)

COMMENTS