HomePILNE

Prezydent Andrzej Duda podpisał Strategię Bezpieczeństwa Narodowego. Czym jest owy dokument?

Prezydent Andrzej Duda podpisał Strategię Bezpieczeństwa Narodowego. Czym jest owy dokument?

Prezydent Andrzej Duda podpisał Strategię Bezpieczeństwa Narodowego. Dokument został zatwierdzony przez Radę Ministrów 30 kwietnia. Powstawał wiele miesięcy, a jego pierwszy zarys przedstawiło kierownictwo Biura Bezpieczeństwa Narodowego dwa lata temu.

Dokument opisuje główne zagrożenia dla bezpieczeństwa naszego kraju i kierunki, z których zagrożenie może płynąć. W tym kontekście wymienia się Federację Rosyjską.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego jest dokumentem jawnym. Na jej bazie powstaną szczegółowe wytyczne dotyczące kierunków rozwoju bezpieczeństwa. Te dokumenty będą już utajnione.
Ostatnia strategia bezpieczeństwa powstała w 2014 roku.

 

* * *

 

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że Strategia Bezpieczeństwa Narodowego jest dokumentem, na podstawie którego opracowywane są inne dokumenty dotyczące zaangażowania Wojska Polskiego. “To ramowy dokument, który stanowi o tym, w jaki sposób Wojsko Polskie dba o bezpieczeństwo Polski i Polaków” – podkreślił szef MON. Dokument zostanie podpisany przez prezydenta Andrzeja Dudę o godzinie 11.40.

Minister Mariusz Błaszczak na konferencji prasowej podkreślał, że Strategia Bezpieczeństwa Narodowego dotyczy zagrożeń, jakim będą odpowiadać działania żołnierzy Wojska Polskiego. “To zagrożenie jest powszechnie znane – to agresywna polityka Rosji. Przeciwstawiamy się tej polityce poprzez bardzo silne zaangażowanie w struktury NATO, obecność żołnierzy Wojska Polskiego na wschodniej flance, nie tylko w Polsce, ale także w państwach sojuszniczych” – wyjaśnił.

Mariusz Błaszczak dodał, że przykładem na przeciwstawianie się zagrożeniom jest także tworzenie nowych formacji – Wojsk Obrony Terytorialnej, czy Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.
W założeniach nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego są także zawarte wyzwania odnoszące się do epidemii koronawirusa. W tym kontekście wymienia się zjawisko “odporności państwa”. Chodzi o zdolność państwa do przetrwania różnego rodzaju zagrożeń, w tym także chorób zakaźnych, jak obecny koronawirus. Dlatego w strategii zapisano konieczność rozwijania zdolności systemu ochrony zdrowia i struktur administracji publicznej do zwalczania zagrożeń epidemicznych. W dokumencie znalazły się postulaty dotyczące działań zmierzających do budowy zaplecza diagnostycznego, odpowiednich rezerw z materiałami ochronnymi oraz rozwijanie rodzimej produkcji takich produktów.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego powstawała wiele miesięcy. Jej pierwszy zarys przedstawiło kierownictwo Biura Bezpieczeństwa Narodowego dwa lata temu. Dokument opisuje główne zagrożenia dla bezpieczeństwa naszego kraju i kierunki, z których zagrożenie może płynąć. W tym kontekście wymienia się Federację Rosyjską. Dokument został zatwierdzony przez Radę Ministrów 30 kwietnia.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego będzie dokumentem jawnym. Na jej bazie powstaną szczegółowe wytyczne dotyczące kierunków rozwoju bezpieczeństwa. Te dokumenty będą już utajnione.
Ostatnia strategia bezpieczeństwa powstała w 2014 roku. Dokument nie uwzględniał wtedy między innymi zagrożeń płynących ze strony Federacji Rosyjskiej i imperialnej polityki tego państwa oraz wydarzeń na Krymie, w wyniku których Ukraina utraciła tę część swojego terytorium.

 

 


IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Drążkiewicz/d Wj/w dyd

IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/wcześniejsze/d Wj/w dw

COMMENTS