HomePOLSKA

Prezydent A. Duda zapowiada inicjatywę wprowadzającą do konstytucji zakaz adopcji dzieci przez pary jednopłciowe

Prezydent A. Duda zapowiada inicjatywę wprowadzającą do konstytucji zakaz adopcji dzieci przez pary jednopłciowe

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział złożenie w Sejmie projektu zmiany konstytucji wprowadzającego zapis wykluczający przysposobienie lub adopcję dziecka przez osobę pozostającą w związku jednopłciowym. Dokument wraz propozycją legislacyjną ma podpisać w poniedziałek.

Prezydent podkreślił, że jest to ważny element ochrony praw dziecka i zarazem dopełnienie zapisów konstytucyjnych. Reguluje sytuację dzieci będących pod wyłączną opieką państwa, a więc sierot oraz dzieci, których rodzice zostali pozbawieni praw rodzicielskich. Andrzej Duda tłumaczył, że ponieważ państwo określa wówczas, kto może przejąć pieczę nad takim dzieckiem i ponosi odpowiedzialność za to, komu to dziecko powierza do wychowania, potrzebny jest precyzyjny zapis w prawie.

Prezydent wyraził przekonanie, że “w polskiej konstytucji powinien się expressis verbis znaleźć zapis, że wykluczone jest przysposobienie dziecka lub adopcja przez osobę pozostającą w związku jednopłciowym”. Dodał, że uważa taki zapis za potrzebny “dla bezpieczeństwa dziecka, dla jego prawidłowego wychowania, dla strzeżenia przez polskie państwo praw dziecka i dobra dziecka”.

“Zdecydowałem się taki zapis złożyć, aby na zawsze przeciąć dyskusję na ten temat, bo jeżeli to będzie wprost zapisane w konstytucji, to emocje wokół tego się zakończą. Będzie jasno powiedziane, że jest to niedopuszczalne i wówczas nie będzie już trzeba dyskutować – wolno, czy nie (…) Polska konstytucja będzie to jednoznacznie przesadzała i to na zawsze, w moim przekonaniu, przetnie spory polityczne nad tą kwestią” – wyjaśnił prezydent.

Andrzej Duda wyraził przekonanie, że jego inicjatywa znajdzie szerokie poparcie u parlamentarzystów – nie tylko u posłów Zjednoczonej Prawicy, ale także Konfederacji, Polskiego Stronnictwa Ludowego i części posłów Koalicji Obywatelskiej.

IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/d jl/ w gaj/d jl/ w zr

COMMENTS