Prezes Ordo Iuris: Projekt „Zatrzymaj aborcję” ochroni rzesze dzieci

Prezes Ordo Iuris: Projekt „Zatrzymaj aborcję” ochroni rzesze dzieci

Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris przypomina, że polska Konstytucja gwarantuje każdemu niezbywalną i nienaruszalną godność, z którą związana jest ochrona prawa do życia. Jerzy Kwaśniewski w rozmowie z Polskim Radiem zwraca uwagę na sprzeczność z polskim i międzynarodowym prawem rozpatrywanego dziś w Sejmie projektu środowisk feministycznych i lewicowych, dopuszczającego między innymi aborcję na życzenie do końca 12 tygodnia ciąży.

“Zgodnie z wyrokiem Trybunały Konstytucyjnego z 1997 roku prawo do życia dotyczy każdego człowieka od chwili poczęcia. Jest ono w pełni spójne z Konwencją o prawach dziecka czy Deklaracją Praw Dziecka ONZ, które mówią, że właściwa ochrona prawna powinna być zagwarantowana zarówno przed, jak i po urodzeniu” – mówi Jerzy Kwaśniewski.
Dodaje, że obywatelska inicjatywa „Zatrzymaj aborcję”, pod którą podpisało się ponad 830 tysięcy Polaków, pozwoli ochronić rzeszę dzieci w okresie prenatalnym przed ich dyskryminacją z uwagi na niepełnosprawność i chorobę. Podkreśla, że dziennie z przyczyn tych ginie troje nienarodzonych dzieci. Prawnik przypomina stanowisko Komitetu Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ z ubiegłego roku, według którego wszelkie formy aborcji eugenicznej, dozwolonej przez prawodawstwa poszczególnych krajów są formą dyskryminacji osób niepełnosprawnych.
“Każdy dzień zwłoki to są trzy kolejne ofiary aktualnie obowiązującego prawa. Wierzę, że deklaracje poparcia projektu „Zatrzymaj aborcję”, które w ostatnim czasie usłyszeliśmy od polityków zostaną zrealizowane i zobaczymy las podniesionych rąk, a w przeciągu najbliższych tygodni podpisaną ustawę przez prezydenta” – mówi Jerzy Kwaśniewski.
Pierwsze czytanie projektu “Zatrzymaj aborcję” zaplanowano na 19.00. Jego celem jest wykreślenie z ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży wyjątku pozwalającego na zabicie dziecka nienarodzonego ze względu na stwierdzoną prenatalnie niepełnosprawność lub chorobę. Inicjatywę “Zatrzymaj aborcję” kilkakrotnie poparła Konferencja Episkopatu Polski.
Według danych ministerstwa zdrowia, w 2016 roku, w Polsce przeprowadzono 1098 aborcji, z czego 1042 dotyczyło właśnie podejrzenia choroby lub niepełnosprawności. To o ponad 50 więcej niż w roku 2015.

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)Magdalena Kowalewska/dyd

 W tym tygodniu polecamy ► Kennedy’ego zabił Oswald. Adamowicza zabił Wilmont! Skończmy z ukrywaniem przestępców w Polsce

COMMENTS

WORDPRESS: 0