HomePOLSKA

Premier Morawiecki: Kwestionowanie ważności wyborów sędziów przez innych sędziów jest niedopuszczalne

Premier Morawiecki: Kwestionowanie ważności wyborów sędziów przez innych sędziów jest niedopuszczalne

Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że kwestionowanie ważności wyborów sędziów przez innych sędziów jest niedopuszczalne. Wyjaśnił, że nowelizacja ustaw o sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym jest próbą zahamowania ewentualnego chaosu, który mógłby wystąpić w obszarze wymiaru sprawiedliwości.

Mateusz Morawiecki w Programie Pierwszym Polskiego Radia zapewnił, że rząd będzie kontynuował reformę sądownictwa.

“Jest ogromne poparcie ze strony społeczeństwa polskiego dla dalszej naprawy wymiaru sprawiedliwości. Mnóstwo wyroków, które są jawnie, skrajnie niesprawiedliwe, krzywdzące. Dlatego właśnie zaproponowaliśmy również mechanizm skargi nadzwyczajnej, znany także w innych jurysdykcjach, w innych krajach członkowskich. Nie ma niczego w naszej reformie wymiaru sprawiedliwości, czego nie byłoby w innych krajach członkowskich UE. W związku z tym będziemy bronić prawa do tej reformy z całą konsekwencją i na pewno nie damy się zepchnąć do narożnika w tej sprawie” – podkreślił premier.

Mateusz Morawiecki w Sygnałach Dnia przypomniał, że kwestionowanie ważności wyborów sędziów rozpoczęło się po wyroku TSUE. Ten w listopadzie odpowiedział na pytania zadane przez sędziów Sądu Najwyższego, czy zgodnie z prawem UE Izba Dyscyplinarna zapewnia wystarczające gwarancje, by być sądem niezależnym i niezawisłym. Szef rządu podkreślił, że na wyrok TSUE oczekiwała opozycja oraz część środowiska sędziowskiego.

“Nastąpił ogromny zawód, ponieważ tym wyroku nie było niczego, co mogłoby być niewłaściwie odczytane. Liczono na to, że Trybunał stwierdzi, że Polska np. nie ma kompetencji reformowania wymiaru sprawiedliwości. Nic takiego nie nastąpiło. No i później na skutek tego zawodu część sędziów Sądu Najwyższego podjęło taką decyzję, w wyniku której niektórzy sędziowie zaczynają kwestionować status sędziów powołanych przez pana prezydenta za rekomendacją Krajowej Rady Sądownictwa. To jest niedopuszczalne” – wyjaśnił.

Mateusz Morawiecki przypomniał, że traktaty unijne podkreślają, iż reforma wymiaru sprawiedliwości jest wyłączną kompetencją państw członkowskich.

Dziś w Sejmie odbędzie się głosowanie w sprawie nowelizacji ustaw o sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym. Ustawa wróciła do niższej izby parlamentu po ubiegłotygodniowym odrzuceniem jej w całości przez Senat. Nowelizacja wprowadza m.in. odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania, które mogą utrudniać funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości.

Trzy połączone Izby Sądu Najwyższego mają się dziś zająć na niejawnym posiedzeniu pytaniami prawnymi, dotyczącymi sędziów powołanych przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Zanim sędziowie przejdą do części merytorycznej, sprawdzą, czy nie ma przeszkód formalnych do prowadzenia tego postępowania. Chodzi między innymi o wczorajszy wniosek prezes Trybunału Konstytucyjnego o jego zawieszenie. Trybunał na wniosek marszałek Sejmu Elżbiety Witek zajmie się sporem kompetencyjnym między prezydentem a Sądem Najwyższym oraz między Sejmem a Sądem Najwyższym

Po zakończeniu posiedzenia niejawnego sędziowie mają publicznie ogłosić, co Sąd Najwyższy uchwalił. Ogłoszenie orzeczenia jest zaplanowane na godzinę 15.

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/PR1, wczesn./Wj/sk

COMMENTS