HomePOLSKA

Premier M. Morawiecki przedstawił w Sejmie plan pomocy Białorusinom – “Solidarni z Białorusią”

Premier M. Morawiecki przedstawił w Sejmie plan pomocy Białorusinom – “Solidarni z Białorusią”

Stypendia dla studentów, ułatwienia w przyjeździe do Polski, wsparcie niezależnych mediów – to trzy z pięciu punktów planu “Solidarni z Białorusią”. Program wsparcia narodu białoruskiego w jego dążeniach wolnościowych i pomocy represjonowanym obywatelom Białorusi przedstawił premier Mateusz Morawiecki w Sejmie.
Kilka godzin wcześniej Sejm przez aklamację przyjął uchwałę w sprawie sytuacji w Republice Białorusi po wyborach prezydenckich, które odbyły się 9 sierpnia.

Premier Mateusz Morawiecki powiedział, ze plan opiera się na trzech filarach – bezpieczeństwie, solidarności i otwartości.

Obejmuje pomocą osoby represjonowane – wyrzucone z pracy, pobite, poszkodowane – w szczególności białoruskich studentów i młodych naukowców, oferując im między innymi ułatwienia wizowe. Jak mówił premier “otwarliśmy nasze serca ma Białorusinów, a dziś chcemy otworzyć także przed nimi nasze granice i nasze uczelnie”.
Szef rządu przypomniał, że Polska od kilku lat jest krajem, “w którym swój drugi dom znalazło wielu Ukraińców z terenów wojennych, okupowanych przez Rosję”. “Tak samo Polska może stać się drugim domem dla represjonowanych poszkodowanych Białorusinów” – zaznaczył Mateusz Morawiecki.
W ramach planu “Solidarni z Białorusią” polski rząd proponuje ułatwienia dla prześladowanych obywateli tego państwa przy wjeździe na terytorium Polski. Premier doprecyzował, że osoby takie zostaną zwolnione z opłat wizowych czy – w szczególnych przypadkach – obowiązku posiadania niektórych dokumentów. “W sytuacji, kiedy stawką jest życie, zd
rowie, bezpieczeństwo, nie ma czasu do stracenia” – mówił Mateusz Morawiecki, podkreślając wagę tego ułatwienia.
Represjonowani mieszkańcy Białorusi będą też mieli ułatwiony dostęp do polskiego rynku pracy.
Z kolei zaproponowany przez rząd program stypendialny, któremu patronować będzie Wincenty Konstanty Kalinowski – wspólny bohater Białorusi, Litwy i Polski – ma objąć studentów i naukowców relegowanych z białoruskich uczelni w ramach represji. Da im możliwość studiów i pracy w Polsce.
Polska chce także finansowo wesprzeć społeczeństwo obywatelskie na Białorusi i jego organizacje, a także tamtejsze niezależne media. Mają one otrzymać finansowe wsparcie w ramach specjalnego mechanizmu.
Premier podkreślał, że “w chwili, kiedy na Białorusi z godziny na godzinę może zostać podłączony Internet ważne jest, aby kanałów, którymi Białorusini kontaktują się z wolnym światem, było jak najwięcej”. Jak mówił, “Białoruś nie może zamienić się w przestrzeń fałszu i manipulacji. Białoruś potrzebuje pluralizmu medialnego i dlatego poprzez Fundację Solidarności Międzynarodowej stworzymy stałe mechanizmy finansowania dla niezależnych mediów [w tym kraju]”.
Szef rządu dodał, że wiarygodność działań Polski potwierdzona jest tym, że od wielu lat finansujemy “Biełsat” – niezależną telewizję kwotą około 40 milionów złotych.
Mateusz Morawiecki wezwał władze w Mińsku do rozważenia ponownego przeprowadzenia wyborów prezydenckich – tym razem z udziałem międzynarodowych obserwatorów. Premier akcentował, że głosowanie musi być “uczciwe i autentyczne”.
Z kolei do państw Unii Europejskiej ponownie zaapelował o zwołanie specjalnego posiedzenia Rady Europejskiej w sprawie sytuacji na Białorusi, bo – jak podkreślał – “nie ma w pełni bezpiecznej Polski, nie ma w pełni bezpiecznej Europy bez bezpieczeństwa naszego sąsiada”.
Szef polskiego rządu zaznaczył, że działania Polski i Unii Europejskiej wobec Białorusi nie będą ingerencją polityczną w wewnętrzne sprawy tego kraju. Tłumaczył, że “inne państwa nie mogą narzucać społeczeństwu białoruskiemu określonych projektów politycznych czy ustrojowych, ale możemy i powinniśmy wyciągnąć pomocną dłoń do Białorusinów. “To właśnie czynimy” – mówił Mateusz Morawiecki. “O przyszłości Białorusi mają prawo decydować tylko sami Białorusini. Naszą rolą jest zapewnić im możliwość skorzystania z tego prawa” – podkreślił premier.
W pierwszej fazie, na plan “Solidarni z Białorusią” Polska ma przeznaczyć 50 milionów złotych.
Wsparcie dla osób poddanych represjom politycznym na Białorusi rząd chce realizować między innymi we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Mateusz Morawiecki zapowiedział rozbudowę i poszerzenie polskiego i polsko-amerykańskiego programu pomocy represjonowanym Białorusinom.

Od niedzieli w Mińsku i innych miastach Białorusi trwają protesty. Wybuchły po ogłoszeniu wyników oficjalnego badania exit poll, według którego w wyborach prezydenckich zwyciężył Aleksandr Łukaszenka. Dziś zwycięstwo obecnego prezydenta Białorusi potwierdziła oficjalnie Państwowa Białoruska Centralna Komisja Wyborcza.

Zgodnie z nimi, na urzędującego prezydenta Aleksandra Łukaszenkę głosowało ponad 80 procent wyborców, a na opozycyjną kandydatkę Swiatłanę Cichanouską ponad 10 procent obywateli. Protestujący twierdzą, że wybory były sfałszowane i chcą odejścia rządzącego krajem od 26 lat Aleksandra Łukaszenki.
Trwające szósty dzień protesty brutalnie tłumi milicja i OMON. Zginęły dwie osoby, służby zatrzymały około 7 tysięcy, z których część już zwolniono.

IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/zbiorcza/d jl/w dyd

COMMENTS