Premier liczy na kompromis i zrealizowanie reformy sądownictwa

Premier liczy na kompromis i zrealizowanie reformy sądownictwa

Premier Beata Szydło liczy na kompromis w sprawie prezydenckich projektów ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Na konferencji po posiedzeniu rządu, jego szefowa podkreśliła, że ze strony prezydenta, PiS i rządu jest wola by przeprowadzić reformę sądownictwa, która spełni oczekiwania Polaków.

Premier Beata Szydło powiedziała, że w tej chwili toczą się rozmowy i wierzy, że oba projekty zostaną przyjęte i podpisane.
Beata Szydło skomentowała też absencję największej partii opozycyjnej na rozmowach u prezydenta, które Andrzej Duda przeprowadzał wczoraj w sprawie ustaw o sądownictwie. Zaznaczyła, że Platforma Obywatelska jest partią, która mówi, że trzeba rozmawiać, a kiedy jest okazja do dialogu to przedstawiciele tej partii nie chcą rozmawiać.
Zgodnie z zapowiedzią złożoną 24 lipca po zawetowaniu dwóch ustaw autorstwa Prawa i Sprawiedliwości reformujących sądownictwo, prezydent przedstawił wczoraj opinii publicznej założenia swoich projektów.
W ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa Andrzej Duda podtrzymał postulat, by sędziów Rady wybierał Sejm większością 3/5 głosów. Gdyby to się nie udało, proponuje, by posłowie głosowali metodą “jeden poseł – jeden głos”. To zdaniem Andrzeja Dudy, umożliwi wielopartyjny wybór członków KRS.
W ustawie o Sądzie Najwyższym prezydent przewiduje między innymi utworzenie dwóch nowych izb: Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która zajmie się rozpatrywaniem skarg nadzwyczajnych i sprawami z zakresu prawa publicznego oraz Izby Dyscyplinarnej, która będzie prowadziła postępowania dyscyplinarne wobec sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych. W pracach obu nowych izb będą brać udział ławnicy wybierani na 4-letnią kadencję przez Senat spośród kandydatów zgłaszanych przez obywateli.
Prezydencki projekt przewiduje przejście sędziów Sądu Najwyższego obu płci w stan spoczynku po osiągnięciu wieku 65 lat. Sędziowie będą mogli jednak wystąpić do prezydenta o przedłużenie orzekania. Ustawa wprowadza także nowy przyspieszony tryb uchylania immunitetu sędziom, którzy popełnili najpoważniejsze przestępstwa.
Nowością jest również wprowadzona przez prezydenta instytucja skargi nadzwyczajnej, dzięki której można będzie podważyć prawomocne, ale krzywdzące skarżących wyroki sądów.

IAR/łp/dwi/skCOMMENTS

WORDPRESS: 0