HomePOLSKAMazowieckie

Premier Beata Szydło po spotkaniu z premierem Irlandii

Premier Beata Szydło po spotkaniu z premierem Irlandii

Premier Beata Szydło podziękowała premierowi Irlandii za serdeczne przyjęcie w jego kraju wielu tysięcy Polaków. Szefowa rządu spotkała się w Warszawie z premierem Endą Kennym.

Beata Szydło powiedziała, że rozmowa z szefem irlandzkiego rządu była bardzo owocna. Dotyczyła między innymi sytuacji w Unii Europejskiej. “Zgodziliśmy się, że decyzja Brytyjczyków w sprawie wyjścia z Unii stanowi jasny sygnał o potrzebie przeprowadzenia reform” – powiedziała polska premier. Podkreśliła, że Unia musi lepiej odpowiadać na potrzeby obywateli i skuteczniej reagować na stojące przed nią wyzwania. Polska i Irlandia stoją na stanowisku, że głosy państw narodowych i ich parlamentów powinny być w większym stopniu odzwierciedlone w unijnym procesie decyzyjnym.
Premier powiedziała, że dla Polski i Irlandii ważne jest, aby Unia skoncentrowała się na rozwoju gospodarczym, wzroście zatrudnienia i konkurencyjności. Dodała, że ewentualna rewizja sankcji wobec Rosji będzie możliwa dopiero po pełnym wykonaniu porozumień mińskich.
Beata Szydło zgodziła się z premierem Irlandii, że ukształtowana w minionych dekadach struktura więzi euroatlantyckich jest wyjątkowo cennym dorobkiem. “W naszym interesie leży zachowanie tego dorobku” – powiedziała szefowa polskiego rządu.

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR, Fot. KPRM

COMMENTS