HomePOLSKA

Prawie 80 procent firm miało w ciągu ostatniego roku problemy z pozyskiwaniem pracowników

Prawie 80 procent firm miało w ciągu ostatniego roku problemy z pozyskiwaniem pracowników

Prawie 80 procent firm miało w ciągu ostatniego roku problemy z pozyskiwaniem pracowników – wynika z badania przeprowadzonego przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie i Business Centre Club.

Według przedsiębiorców, brakowało pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Wzrosły też oczekiwania finansowe, które nie wszyscy pracodawcy mogli spełnić. Jak podkreśla Zbigniew Żurek z BCC, w ciągu ostatniego roku wynagrodzenia wzrosły o kilkanaście procent i w dalszym ciągu rosną. Poza tym poszczególne firmy podkupują pracowników, przy czym szefowie firm mówią, że na dalsze podwyżki pieniędzy już nie mają.

Badanie wykazało, że najbardziej roszczeniowe są osoby w wieku od 24 do 34 lat zwane pokoleniem “Milenialsów”.

Jak wyjaśnia Barbara Sypniewska z Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej zarówno pracodawcy ale też sami pracownicy mówią, że są to oczekiwania zbyt wysokich zarobków, że to młode pokolenie jest roszczeniowe, że porzuca pracę jak tylko im się coś nie spodoba i że nie szanują pracy.

Ponad połowa pracodawców twierdzi też, że zatrudnianie pracowników utrudniają zbyt wysokie pozapłacowe koszty pracy i bariery prawne. Twierdzą, że przepisy gospodarki są przeregulowane a prawo jest restrykcyjne i wciąż zmieniane.

Pracodawcy podkreślają też, iż szkoły nie przygotowują młodych ludzi do pracy. Programy nie biorą pod uwagę ani potrzeb przedsiębiorców ani potrzeb rynku pracy. Zdaniem Zbigniewa Żurka, powinien zostać wprowadzony przedmiot pod nazwą “rynek pracy” , na którym nauczano by właściwych postaw i właściwego podejścia do pracy.

Badanie przeprowadzono w listopadzie tego roku na próbie 99 pracodawców i 483 pracowników różnych firm, metodą ankiety przesłanej drogą elektroniczną.

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR) Elżbieta Łukowska/dyd

COMMENTS