HomeUSANew York

Prawdziwe talenty w polonijnej szkole u Moniuszki z Rockaway Beach

Prawdziwe talenty w polonijnej szkole u Moniuszki z Rockaway Beach

W Kościele św. Róży z Limy, miało miejsce dostojne  wydarzenie:  “Wspomnienie Sw. Jana Pawła II”.  Pomysłodawcą występu dzieci był ksiądz  –  Sławomir Sobiech. W kalendarzu liturgicznym dzień 22 października jest dniem św. Jana Pawła II.  Uczniowie z Polskiej Szkoły Dokształcającej im. St. Moniuszki, w krótkim występie artystycznym przypomnieli, jak Wielkim był nasz papież  – Polak, Pielgrzym.  Krotki, ale wymowny scenariusz przygotowała Monika Wróblewski,  niezawodny chór szkolny “Rockawayanki” po raz kolejny zadziwił wszystkich  i zapewnił niezapomniane wrażenia. Na koniec proboszcz parafii ks. James Kuroly podziękował dzieciom, rodzicom i nauczycielom za wspaniały występ, powiedział, że Parafia Sw. Róży z Limy jest dumna mając   w swoje wspólnocie  tak zdolne, utalentowane polonijne dzieciaki.  Całość dopełniła wystawa prac plastycznych pt: “Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi” – wysoki, poziom prac plastycznych z trzech polskich szkół: oczywiście Moniuszko z Rockaway Beach, PSD im. Sw Faustyny, Ozone Park, NY i PSD przy parafii Sw. Cyryla i Metodego na Brooklinie.  Dziękuje wszystkim za zaangażowanie i przygotowanie tak przejmującego występu – powiedziała Agnieszka Misior dyrektorka Polskiej Szkoły Dokształcającej im. St. Moniuszki z Rockaway Beach.

 

COMMENTS