HomePOLSKA

Powstanie system monitorowania natężenia pola elektromagnetycznego

Powstanie system monitorowania natężenia pola elektromagnetycznego

Ministerstwo Cyfryzacji wprowadzi system monitoringu natężenia poziomów promieniowania elektromagnetycznego. Umowę podpisano dziś w siedzibie resortu. Minister cyfryzacji Marek Zagórski powiedział, że będzie to narzędzie, które pozwoli na lepsze projektowanie i monitorowanie sieci radiowych w Polsce. “Chcemy, by system był dostępny nie tylko dla operatorów telekomunikacyjnych, administracji, ale też dla obywateli, by mogli zobaczyć, jak promieniowanie elektromagnetyczne jest generowane w miejscu zamieszkania, by sprawdzili, czy normy są przestrzegane przez urządzenia nadawcze i operatorów telekomunikacyjnych” – dodał.

System Informacji o Instalacjach Wytwarzających Pole Elektromagnetyczne (SI2PEM) ​ma zacząć działać w sierpniu przyszłego roku i będzie kosztować 11 milionów złotych. Projekt będzie sfinansowany ze środków unijnych.

Dane z systemu będą naniesione na mapy – wyjaśnia Wanda Buk, wiceminister cyfryzacji. Informacje będą dostępne w internecie. “To pozwoli nam skutecznie informać obywateli i monitorować operatorów” – zaznaczyła.

Wanda Buk dodała, że Polska jest jednym z nielicznych krajów, w których obowiązują najbardziej restrykcyjne limity promieniowania elektromagnetycznego, jeszcze z lat 80-tych. Dlatego konieczna jest harmoniznacja, czyli ich dostosowanie do obecnych standardów. Zaznaczyła, że jest to też potrzebne do rozbudowy sieci światłowodowych w Polsce, również w kontekście sieci 5G.
W kwietniu do rządu ma trafić projekt nowelizacji tzw. megaustawy. Przewiduje on między innymi, że dopuszczalny poziom norm pola elektromagnetycznego nie będzie, jak dotychczas, określany w rozporządzeniu ministra środowiska, lecz ministra zdrowia.

IAR/Tomasz Zielenkiewicz/as

COMMENTS