HomeŚwiat

Powstał Wyszehradzki Instytut Patentowy

Powstał Wyszehradzki Instytut Patentowy

Wraz z początkiem kolejnego miesiąca działalność rozpocznie Wyszehradzki Instytut Patentowy. Nowa instytucja ma usprawnić i ułatwić przejście międzynarodowej procedury patentowej. Instytut obejmie swoim działaniem Polskę, Czechy, Słowację oraz Węgry.

 
Prezes Urzędu Patentowego RP Alicja Adamczak zapewnia, że placówka ułatwi uzupełnianie formalności w przypadku ubiegania się o patenty międzynarodowe. Większość odbywać się będzie w ojczystym języku danego kraju. W przypadku Polski Instytut będzie działał w języku polskim przed polskim Urzędem Patentowym. Ułatwieniem dla zgłaszających będzie fakt, że tłumaczenie wniosków czy dokumentacji będzie wymagane w dalszych etapach procedury. Wtedy, gdy wnioskodawca będzie wiedział, że jego zgłoszenie spełnia wymogi niezbędne do uzyskania ochrony patentowej – wskazuje prezes UP.
Ubieganie się o uzyskanie patentu za pośrednictwem nowego Instytutu może także generować oszczędności dla wnioskodawców – dodaje Alicja Adamczak. “Z uwagi na to, że wyniki dostarczone przez Urząd Patentowy RP będą wykorzystywane na dalszych etapach związanych z uzyskaniem patentu, wnioskodawca może otrzymać 40 procent zwrotu opłaty” – dodaje prezes UP.
Pełna opłata związana z uzyskaniem patentu międzynarodowego wynosi prawie 1900 euro.

TS/ (IAR) / Michał Fedusio/jjCOMMENTS