HomeKultura

Ponad 700 tys. zł warte są obrazy z przekazanej miastu kolekcji. Zbiory trafią do Muzeum Krakowa

Ponad 700 tys. zł warte są obrazy z przekazanej miastu kolekcji. Zbiory trafią do Muzeum Krakowa

Dokonano wstępnej wyceny ponad stu cennych obrazów, m.in. Jacka Malczewskiego, Jerzego i Wojciecha Kossaków, Wlastimila Hofmana, Jerzego Wróblewskiego odziedziczonej przez miasto Kraków po zmarłej w 2011 r. mieszkance Krakowa, która nie pozostawiła po sobie spadkobierców.

„Kraków, miasto kultury i sztuki, otrzymał ten niepowtarzalny i wyjątkowy prezent na przełomie lutego i marca. Zawiera obrazy, wyroby z porcelany, szkła i kryształu. Rękodzieło wytworzone z metalu i srebra zarówno to użytkowe jak i artystyczne. Zbiór książek i periodyków związanych z rynkiem dzieł sztuki w Krakowie i w Polsce. Zaproszenia na aukcje, wystawy, wernisaże. Wszystkie te zebrane przedmioty są niemymi świadkami jej życia. Ukazują nam osobę, dla której szeroko pojęta sztuka nie była tylko pasją, ale również sposobem na życie. Trudno wyrokować, czy była jedynym twórcą zebranej kolekcji, czy też kontynuowała rodzinne tradycje, ale jedno jest pewne, bez obcowania ze sztuką, nie wyobrażała sobie codzienności. Możemy sobie również wyobrazić, że czynnie udzielała się w środowisku krakowskich artystów malarzy” – informuje magistrat.

 

Wspomniane zbiory to spadek, który odziedziczyło miasto po zmarłej w 2011 roku mieszkance Krakowa. Wartość samych nabytych w spadku obrazów została oszacowana na ponad 716 tysięcy złotych. Z uwagi na wartość kolekcjonerską i historyczną została ona przekazana do Muzeum Krakowa. – W kolekcji znalazły się rysunki Jacka Malczewskiego, z dzieł, które warto wymienić są w niej obrazy Wlastmila Hofmana, Stanisława Sudera, Leona Wyczółkowskiego, Sotera Jaxy-Małachowskiego, prawdopodobnie jest także Kossak. W kilku przypadkach dzieła są jeszcze poddawane badaniom prowadzonym specjalistów muzeum, mającym na celu potwierdzenie ich autentyczności – wyjaśnia Krzysztof Haczewski, rzecznik Muzeum Krakowa.

 

Kolekcja zostanie poddana renowacji, a następnie zarówno obrazy jak i inne przedmioty artystyczne zostaną udostępnione na organizowanych przez muzeum wystawach. – Jesteśmy w trakcie podpisywanie z miastem umowy na użyczenie tej kolekcji w depozyt. Kiedy dzieła znajdą się już w muzeum, zanim zostaną udostępnione zwiedzającym muszą przejść podstawowe prace konserwatorskie zabezpieczające, niektóre z nich wymagają dodatkowych napraw lub oczyszczenia, po wpisaniu dzieł do muzealnego inwentarza dopiero będziemy mogli je udostępniać – informuje Krzysztof Haczewski.

 

– W przyszłym roku planujemy wystawę „Wisła. Rekreacja” i niewykluczone, że znajdzie się na niej także bardzo ciekawy obraz Sotera Jaxy-Małachowskiego „Widok na Wawel” właśnie z tej kolekcji. Ważnym uzupełnieniem dotychczasowych zbiorów Muzeum Krakowa będą prace Jacka Malczewskiego, obrazy dwudziestowiecznego malarza Stanisława Sudera, szczególnie cenne są także dzieła Hofmana, czy wspomniany „Widok na Wawel”. Znakomita większość zgromadzonych w kolekcji prac, to dzieła wybitnych artystów związanych z Krakowem, którzy żyli i tworzyli pod Wawelem na przestrzeni ponad stu lat.

 

aip

COMMENTS