HomeNew York

Pomocna dłoń Centrum Polsko – Słowiańskiego

Pomocna dłoń Centrum Polsko – Słowiańskiego

Od momentu, kiedy Nowy Jork został sparaliżowany przez COVID-19 pracownicy Centrum Polsko – Słowiańskiego pracują i pomogą przetrwać ten trudny czas lokalnej społeczności. Działalność Centrum w głównej mierze skupia się na zapewnieniu posiłków seniorom oraz do wszelkiej pomocy związanej z bieżącym funkcjonowaniem w nowej rzeczywistości. O tym z jakimi problemami obecnie boryka się Polonia i jak pomaga w tej krytycznej sytuacji Centrum Polsko – Słowiańskie opowoada Bożena Kamiński – prezes i dyrektor wykonawczym CP-S

Na początek proszę powiedzieć jak obecnie wygląda funkcjonowanie organizacji, z której usług w głównej mierze korzystali seniorzy- czyli grupa najbardziej narażona na zarażenie się koronawirusem?

W połowie marca otrzymaliśmy informację z The Department for the Aging (DFTA) – urzędu, z którym ściśle współpracujemy i który finansuje działalność Klubów seniora funkcjonujących w Centrum Polsko – Słowiańskim, aby wydawać obiady seniorom tylko na wynos. Dbając o bezpieczeństwo naszych podopiecznych zostaliśmy zmuszeni do odwołania wszystkich zajęć, które odbywały się w CP-S. Z upływem kilku dni sytuacja się zmieniała i ostatecznie miasto Nowy Jork przejęło wydawanie posiłków dla osób, które przychodziły do Klubów seniora. Obiady, które przygotowuje Klub Seniora Krakus dostarczane są, tylko do osób chorych, które od dłuższego czasu nie mogły wychodzić z domu. Nasi pracownicy od początku pandemii koordynowali i koordynują nadal dostarczanie posiłków do swoich podopiecznych.

Na jaką pomoc z Centrum Polsko – Słowiańskiego mogą liczyć osoby, które nie są seniorami

W związku z pandemią Centrum Polsko – Słowiańskie wystąpiło z wnioskiem o przekazanie funduszy ze Specjalnego Funduszu Pomocy PSFCU (PSFCU Coronavirus Relief Fund). Otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 5 tysięcy dolarów. Ponieważ nasi pracownicy odbierają każdego dnia mnóstwo telefonów od osób, które w wyniku pandemii stracili pracę i są bez środków do życia Rada Dyrektorów Centrum Polsko – Słowiańskiego postanowiła dołożyć na ten cel 2 tysiące dolarów tak, aby kwoty jednorazowych zasiłków były nieco większe.

Ile osób złożyło podania o jednorazową zapomogę w ramach Specjalnego Funduszu Pomocy PSFCU

Do Centrum Polsko – Słowiańskiego wpłynęło 20 podań. Każde z nich było albanizowane przez pracowników z Programu Usług Socjalnych dla Seniorów, który działa w Centrum Polsko – Słowiańskim. Każdy wniosek był analizowany i jednorazowe zasiłki trafiły do 20 osób.

Czy w obecnej sytuacji oprócz doraźnej pomocy CPS pomaga w innych ważnych sprawach.

Mimo paraliżu, który spowodował COVID-19 nasi pracownicy biorą udział we wszystkich ważnych inicjatywach. Wspólnie z Census 2020 zachęcamy Polonię do udziału w spisie ludności – Census 2020. Obecnie należy wszystkich naszych rodaków uświadomić, że dane uzyskane w Spisie Ludności mają bardzo ważny wpływ na decyzje dotyczące wielu aspektów życia każdego z nas. Ustawodawcy, właściciele firm i wiele innych osób korzysta z tych danych każdego dnia, aby świadczyć usługi, tworzyć produkty i zapewniać wsparcie danej społeczności. Trzeba pamiętać o tym, że w oparciu o dane spisowe miliardy dolarów funduszy federalnych przeznacza się corocznie na szpitale, straż pożarną, szkoły, drogi i inne ważne cele. Wyniki Spisu Ludności służą do ustalenia liczby przysługujących każdemu stanowi przedstawicieli w Kongresie oraz wyznaczania granic okręgów wyborczych.

Na koniec naszej rozmowy proszę powiedzieć w jaki sposób obecnie kontaktować się z pracownikami CP-S

Od momentu, kiedy zaczął się rozprzestrzeniać COVID-19 każdy pracownik Centrum Polsko -Słowiańskiego jest dostępny pod numerem telefonu komórkowego i praktyczne cały czas wszyscy jesteśmy do dyspozycji naszej społeczności. Sprawy załatwiamy za pośrednictwem emaila, w szczególnych sytuacjach pracownicy CP-S umawiają się na określony dzień oraz godzinę aby pomóc wszystkim potrzebującym.

COMMENTS