HomePOLSKAMałopolskie

Pomiary promieniowania w Krakowie

Pomiary promieniowania w Krakowie

Zakup nowoczesnych urządzeń pomiarowych pól elektromagnetycznych, cykliczne spotkania mieszkańców z ekspertem ds. PEM oraz prelekcje w Miejskim Centrum Dialogu – to działania miasta, które mają chronić mieszkańców przed zanieczyszczeniem polami elektromagnetycznymi.

– Na całym świecie urządzenia łączności bezprzewodowej są traktowane jako zanieczyszczenie o nierozpoznanym wpływie na zdrowie. Są prowadzone w tej materii różne badania, ale dane w tym temacie są rozbieżne – mówi prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. – Przepisy nie dają pewności, jak wygląda sytuacja z mobilną telekomunikacją. Nie czekając na zmianę prawa w tej materii, postanowiliśmy sami zakupić urządzenia, które będą mierzyć pole elektromagnetyczne i udostępniać mieszkańcom informacje o tego typu zanieczyszczeniach – dodaje prezydent. W tym roku planowany jest zakup: tzw. analizatora widma, jako dodatkowego narzędzia do weryfikacji pól elektromagnetycznych dla Wydziału Kształtowania Środowiska UMK oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, osobistych dozymetrów rejestrujących ekspozycję na promieniowanie. Magistrat będzie współpracować z ekspertem zakresie pól elektromagnetycznych – dr Barbarą Gałdzińską-Calik z Instytutu Badań Elektromagnetycznych im. Jamesa Clerka Maxwella, która ma być wsparciem dla mieszkańców zgłaszających się z problemem zanieczyszczenia polami elektromagnetycznymi. – Działania Krakowa są pionierskimi w skali kraju. Mamy nadzieję na współpracę z mieszkańcami i oczekujemy na ich spostrzeżenia i uwagi – mówi dr Barbara Gałdzińska-Calik.

red. (aip)

COMMENTS