"> Polska zorganizuje 41. sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa - wiadomosci.com

Polska zorganizuje 41. sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa

Polska zorganizuje 41. sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa

– To najważniejsze wydarzenie w tym roku. Cieszymy się, że to właśnie Polska została wybrana na gospodarza 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa. Będzie miała okazję,a by pochwalić się swoim dorobkiem naukowym i kulturowym – powiedział minister kultury Piotr Gliński.

W środę w Paryżu podpisano porozumienie z UNESCO w kwestii organizacji 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa Narodowego, która odbędzie się w dniach: 2-12 lipca w Krakowie. W imieniu polskiego rządu umowę dokonał tego wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, UNESCO reprezentowała Dyrektor Generalna Irina Bokova.
Podczas trwających 10 dni obrad, przedstawiciele 21 państw członkowskich Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO będą podejmować decyzje dotyczące dóbr kultury i przyrody na całym świecie. W roli obserwatorów będą obecne również delegacje rządowe z blisko 170 państw – stron Konwencji oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych afiliowanych przy UNESCO. Przewodniczącym 41 sesji będzie prof. Jacek Purchla, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury.

Zdaniem Piotra Glińskiego Polska, jako aktywny członek UNESCO, w pełni popiera działania podejmowane na rzecz ratowania światowego dziedzictwa. – We współczesnym świecie naznaczonym tragedią Aleppo i losem Palmiry – odbudowa Warszawy i pieczołowita konserwatorska rekonstrukcja jej zabytków po II wojnie światowej, stanowią pozytywne przesłanie dla wszystkich, którzy na skutek działań wojennych stracili swoje miasta. Zniszczenie nie musi bowiem oznaczać kresu istnienia miasta, ale może być początkiem jego odbudowy – mówił wicepremier na czwartkiwej konferencji w ministerstwie kultury.
O kwestie bezpieczeństwa podczas imprezy spokojny jest wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński. Jego zdaniem ostatnie wydarzenia: Światowe Dni Młodzieży oraz szczyt NATO udowodniły, iż wszystkie polskie służby w prawidłowy sposób wykonały swoje zadania. – Bezpieczeństwo jest wartością, którą cenimy. Jesteśmy pełni pokory wobec zagrożeń, które dzieją się na świecie – powiedział, tłumacząc, iż w obliczu obecności około 3,5 tysiąca uczestników sesji, służby muszą zachować czujność.

Podczas każdej sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa ocenie podlega maksimum 45 nowych kandydatur złożonych przez poszczególne państwa-strony. Jest to niewielki procent spośród ponad 1500 dóbr, które znajdują się na Liście informacyjnej. Obecnie komitet rozpatruje maksymalnie dwa wnioski jednego kraju ( jeden z nich musi dotyczyć przyrody lub krajobrazu kulturowego). Wnioski są wcześniej wnikliwie rozpatrywane w długiej procedurze we współpracy z organizacjami doradczymi Komitetu Światowego Dziedzictwa: Międzynarodową Radą Ochrony Zabytków (ICOMOS), Międzynarodową Unią Ochrony Przyrody (IUCN)

Martyna Chmielewska AIP, Fot. Grzegorz JakubowskiCOMMENTS

WORDPRESS: 0