"> Polska, Litwa, Łotwa, Ukraina i Mołdawia w liście do państw UE: Gazociąg Nord Stream 2 to pogłębienie zależności od Rosji – wiadomosci.com

Polska, Litwa, Łotwa, Ukraina i Mołdawia w liście do państw UE: Gazociąg Nord Stream 2 to pogłębienie zależności od Rosji

Polska, Litwa, Łotwa, Ukraina i Mołdawia w liście do państw UE: Gazociąg Nord Stream 2 to pogłębienie zależności od Rosji

Gazociąg Nord Stream 2 jest ukierunkowany na pogłębienie zależności energetycznej państw Unii Europejskiej od Rosji – czytamy w liście skierowanym do przewodniczących parlamentów państw europejskich. 
List przygotowany przez Polskę, Litwę, Łotwę, Ukrainę i Mołdawię został dziś podpisany w Wilnie przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, przewodniczącego litewskiego parlamentu Viktorasa Pranckietisa oraz przewodniczącą łotewskiego Sejmu Inarę Murniece. Ukraina i Mołdawia podpisały list wcześniej.
Marszałek Marek Kuchciński powiedział dziennikarzom, że dzięki temu, że dokument został podpisany przez grupę krajów to ten głos będzie bardziej słyszalny. “W liście podkreślamy wspólne bezpieczeństwo wszystkich państw UE, a także państw będących w jej wschodniej części” – zaznaczył po podpisaniu listu marszałek Kuchciński. Marszałek podkreślił, że druga kwestia to zasada solidarności i współpracy “równi z równymi, wolni z wolnymi” co jest fundamentem Unii Europejskiej. “Chcemy ze wszystkimi współpracować, ale chcemy też, żeby szanowano troskę o bezpieczeństwo naszych państw – państw bałtyckich i Polski. Wspólnie wspieramy też Ukrainę, która toczy ciężką walkę o swoją niepodległość” – powiedział Marek Kuchciński.
W liście czytamy, że “bezpieczeństwo energetyczne stanowi kluczowy element zjednoczonej i prosperującej Europy, w której zasady konkurencyjności i wolnego rynku są podwalinami sukcesu. Konieczne są inwestycje w infrastrukturę, a w szczególności w przyłącza gazu oraz dodatkowe gazociągi, które wzmocnią dywersyfikację dostaw gazu ziemnego”. Sygnatariusze wyrazili głęboki niepokój z powodu jak się wyrazili “konsekwentnych działań Rosji na rzecz wykorzystania interesów energetycznych do celów politycznych”. W ich ocenie pomimo, że gazociąg Nord Stream 2 jest przedstawiany jako komercyjny projekt to jest on instrumentem polityki państwa rosyjskiego.
Polska, Litwa, Łotwa, Ukraina i Mołdawia wezwały kraje europejskie do zagwarantowania, że użytkowanie gazociągu Nord Stream 2 będzie przebiegać zgodnie z unijnymi przepisami, w szczególności z przepisami Trzeciego Pakietu Energetycznego.
Polska uważa, że ta inwestycja godzi w jej interesy, sąsiedniej Ukrainy i jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego Europy.

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/Kamil Zalewski, Wilno/skCOMMENTS

WORDPRESS: 0