HomePOLSKA

Polska gospodarka skurczyła się w trzecim kwartale o 1,5 procent licząc rok do roku. Czwarty kwartał będzie jeszcze gorszy…

Polska gospodarka skurczyła się w trzecim kwartale o 1,5 procent licząc rok do roku. Czwarty kwartał będzie jeszcze gorszy…

Polska gospodarka skurczyła się w trzecim kwartale o 1,5 procent licząc rok do roku. Taką informację opublikował Główny Urząd Statystyczny.

 

Opublikowany odczyt oznacza, że spadek Produktu Krajowego Brutto był w trzecim kwartale o 0,1 punktu procentowego mniejszy niż GUS szacował w połowie listopada.

 

Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek podkreśla, że sytuacja gospodarcza w trzecim kwartale była wyraźnie lepsza niż w drugim kwartale. Było to spowodowane otwarciem gospodarki po pierwszej fali pandemii i większymi wydatkami gospodarstw domowych.

 

Monika Kurtek dodała, że z powodu pandemii w czwartym kwartale sytuacja gospodarcza w Polsce znów się pogorszyła. Ekonomistka szacuje, że w całym 2020 roku polska gospodarka skurczy się około 3,3 procent. Natomiast w przyszłym roku możliwy jest wzrost gospodarczy na poziomie około 3 procent pod warunkiem, że pandemia nie wpłynie na gospodarkę w takim stopniu, jak w tym roku.

 

 

IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Augustyniak/i wz/w kj

COMMENTS