Polska Agencja Kosmiczna podlegać będzie ministrowi ds. gospodarki

Polska Agencja Kosmiczna podlegać będzie ministrowi ds. gospodarki

Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej. Wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa powiedział, że zmiany w ustawie związane są m.in. z dostosowaniem nadzoru nad PAK do praktyki europejskiej, a w szczególności tych państw, które są członkami Europejskiej Agencji Kosmicznej. Nowelizacja ustawy umożliwić ma efektywne i skuteczne wdrożenie przyjętej w 2017 roku Polskiej Strategii Kosmicznej.

PAK wspierać będzie przemysł kosmiczny, użytkowanie przestrzeni kosmicznej, rozwój technik kosmicznych oraz badania i wykorzystywanie ich wyników do celów użytkowych, gospodarczych, obronnych i bezpieczeństwa państwa.

Nowela zakłada ponadto, że Polska Agencja Kosmiczna podlegać będzie ministrowi ds. gospodarki, a jej siedziba zostanie przeniesiona z Gdańska do Warszawy. Dotychczasowa centrala w Gdańsku przekształcona zostanie w oddział. “Ze względu na bliskość Doliny Lotniczej i możliwość współpracy z Ukrainą utrzymany zostanie oddział PAK w Rzeszowie” – czytamy w komunikacie.

PAK będzie udzielać niefinansowego wsparcia między innymi przedsiębiorcom. Wsparcie będzie udzielane na szkolenia, doradztwo w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej i udziale w europejskim procesie harmonizacji technologii kosmicznych i satelitarnych. Wsparta zostanie także działalność informacyjna i promocyjna, a także projekty edukacyjne.

Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz powiedziała, że przyczynami powstania Polskiej Strategii Kosmicznej są stabilna współpraca między nauką a przemysłem, rozwój innowacyjnych technologii i wspieranie współpracy zagranicznej w celu rozwoju sektora kosmicznego i jego wpływu na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki.

Polska Strategia Kosmiczna weszła w życie w lutym 2017 roku i jest elementem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/komunikat/Wj/mtCOMMENTS

WORDPRESS: 0