HomeNew York

Polonia po raz trzeci zaśpiewa w Opolu

Polonia po raz trzeci  zaśpiewa w Opolu

Trwa nabór wykonawców do udziału w III Polonijnym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, który odbędzie się w terminie 2-7 lipca br. W festiwalu mogą wziąć udział artyści polonijni , którzy ukończyli 18-sty rok życia. Koncerty festiwalowe odbędą się w Opolu, Brzegu, Otmuchowie i Korfantowie. Preferowany repertuar oraz zasady uczestnictwa w Festiwalu znajdą państwo na stronie internetowej Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska: www.wspolnotapolska.opole.pl w zakładce festiwal polonijny.

Warto zaznaczyć, iż dwie poprzednie edycje tego festiwalu przyciągnęły do Opola spore rzesze wykonawców z całej prawie Europy, Kanady, Ameryki i Australii. Pomysłodawczyni festiwalu –red. Halina Nabrdalik z Radia Opole, a zarazem prezes Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska- jest zdania, iż Polacy, niezależnie od tego, gdzie żyją, powinni mieć szansę poznać polską kulturę, jej wspaniały dorobek, także muzyczno-wokalny. Taka wiedza pozwala lepiej zakotwiczyć się w polskości. Stąd pomysł festiwalu, którego głównym celem jest popularyzacja polskiej piosenki w szeroko rozumianych kręgach polonijnych, a także inspiracja artystów polskiego pochodzenia do własnej twórczości na emigracji. Festiwal polonijny to misja, której celem jest kreowanie żywych, serdecznych więzi z Macierzą, integracja artystów polonijnych wokół Opola-Stolicy Polskiej Piosenki, ich bliższe poznanie się, wymiana kontaktów, a nawet wspólne koncertowanie w krajach swojego zamieszkania.
Dla najlepszych wykonawców organizatorzy III PFPP przewidują atrakcyjne nagrody i wyróżnienia. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest nadesłanie zgłoszenia do 15 kwietnia br. na adres: festiwalpolonijny.opole@gmail.com , zawierającego wypełnioną kartę uczestnika wraz z czterema polskimi piosenkami( w tym jedna może być utworem autorskim). Rekomendacje repertuarowe znajdują się w regulaminie Festiwalu.

Komisja Artystyczna, po przesłuchaniu zgłoszonych w formie MP3 nagrań, zdecyduje o zakwalifikowaniu wykonawców do udziału w festiwalowych koncertach, co nastąpi do końca kwietnia br. O decyzji Komisji Artystycznej kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną. Szczegółowe informacje na temat III Polonijnego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, także kartę zgłoszenia uczestnika można znaleźć na stronie internetowej www.wspolnotapolska.opole.pl
Warto zauważyć, iż sporym atutem tego stosunkowo świeżego, polonijnego przedsięwzięcia, jest fakt zaangażowania w jego organizację samorządów opolskich, różnego szczebla, którym zależy na promocji swego niezwykle ciekawego turystycznie, wielokulturowego regionu, utrzymującego bogate kontakty partnerskie zarówno ze Wschodem, Zachodem jak Południem Europy.

COMMENTS